Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Košický kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Spišská Nová Ves Územie mesta Krompachy BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Geľnica Celý okres PM10, PM2,5
Rožňava Celý okres PM10, PM2,5
Spišská Nová Ves Celý okres PM10, PM2,5
Košice-okolie Obec/mesto Bačkovík
Bidovce
Bohdanovce
Boliarov
Čakanovce
Čaňa
Čečejovce
Drienovec
Družstevná pri Hornáde
Ďurďošík
Ďurkov
Háj
Jasov
Kecerovce
Košická Belá
Medzev
Mokrance
Moldava nad Bodvou
Nižná Kamenica
Nováčany
Olšovany
Poproč
Rankovce
Ruskov
Slanec
Svinica
Šemša
Trsťany
Turňa nad Bodvou
Veľká Ida
Vyšná Kamenica
Vyšný Medzev
PM10, PM2,5
Sobrance Obec/mesto Hlivištia
Ruský Hrabovec
Sobrance
Vyšná Rybnica
Vyšné Remety
PM10, PM2,5
Trebišov Obec/mesto Borša
Kráľovský Chlmec
Kuzmice
Malé Trakany
Pribeník
Slovenské Nové Mesto
Trebišov
Veľké Trakany
PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Košický kraj

Rozloha územia:
6 457,94 km2
Počet obyvateľov:
556 832,00 osôb
Hustota obyvateľov:
86,22 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,23 %; 65+: 14,71 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 34

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 2
NO2 1
O3 34

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 1 Dobrá 34 Zhoršená
27.09. 9:00 3 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 8:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 7:00 3 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 6:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 5:00 5 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 4:00 3 Dobrá 3 Dobrá
27.09. 3:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 2:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 1:00 3 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 0:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 23:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 22:00 3 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 21:00 3 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 20:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 19:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 18:00 3 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá
26.09. 17:00 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 16:00 3 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 15:00 3 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 14:00 3 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 13:00 31 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
26.09. 12:00 31 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
26.09. 11:00 28 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 10:00 28 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 9:00 32 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
26.09. 8:00 34 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 7:00 33 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
26.09. 6:00 38 Zhoršená 6 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
26.09. 5:00 34 Zhoršená 1 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 4:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
26.09. 3:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 38 Zhoršená
26.09. 2:00 29 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
26.09. 1:00 25 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 0:00 29 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 23:00 30 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
25.09. 22:00 27 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
25.09. 21:00 24 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 20:00 27 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
25.09. 19:00 24 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 18:00 22 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 22 Dobrá
25.09. 17:00 30 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
25.09. 16:00 28 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
25.09. 15:00 26 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
25.09. 14:00 30 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
25.09. 13:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
25.09. 12:00 12 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
25.09. 11:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 4
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 38

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 13

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 13
NO2 12
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
27.09. 9:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 8:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 7:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 6:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
27.09. 5:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
27.09. 4:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 3:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 2:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 1:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 0:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 23:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 22:00 31 Dobrá 20 Dobrá 31 Dobrá 5 Dobrá
26.09. 21:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená 9 Dobrá
26.09. 20:00 36 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená 12 Dobrá
26.09. 19:00 31 Dobrá 24 Dobrá 31 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 18:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 17:00 19 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 16:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 15:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 14:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 13:00 37 Zhoršená 20 Dobrá 37 Zhoršená 21 Dobrá
26.09. 12:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená 25 Dobrá
26.09. 11:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 10:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 9:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 8:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 7:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 6:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 5:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 4:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá
26.09. 3:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 2:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá 5 Dobrá
26.09. 1:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 8 Dobrá
26.09. 0:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 8 Dobrá
25.09. 23:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená
25.09. 22:00 48 Zhoršená 31 Dobrá 48 Zhoršená 9 Dobrá
25.09. 21:00 46 Zhoršená 33 Dobrá 46 Zhoršená 15 Dobrá
25.09. 20:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá 20 Dobrá
25.09. 19:00 41 Zhoršená 29 Dobrá 41 Zhoršená 16 Dobrá
25.09. 18:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená 20 Dobrá
25.09. 17:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá 9 Dobrá
25.09. 16:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá
25.09. 15:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá
25.09. 14:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá
25.09. 13:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá
25.09. 12:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá 8 Dobrá
25.09. 11:00 31 Dobrá 20 Dobrá 31 Dobrá 8 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 6

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 23

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 15
PM2,5 23

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
27.09. 9:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
27.09. 8:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
27.09. 7:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
27.09. 6:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá
27.09. 5:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá
27.09. 4:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
27.09. 3:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
27.09. 2:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá
27.09. 1:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
27.09. 0:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 23:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 22:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
26.09. 21:00 33 Dobrá 21 Dobrá 33 Dobrá
26.09. 20:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 19:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá
26.09. 18:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá
26.09. 17:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 16:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 15:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 14:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 13:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 12:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 11:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá
26.09. 10:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 9:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 8:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 7:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 6:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 5:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 4:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 3:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 2:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 1:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 0:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
25.09. 23:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
25.09. 22:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
25.09. 21:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
25.09. 20:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
25.09. 19:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 18:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
25.09. 17:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
25.09. 16:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
25.09. 15:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 14:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 13:00 15 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
25.09. 12:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 11:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 33

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 26

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 23
PM2,5 26
NO2 10
O3 8

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 26 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 9:00 17 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
27.09. 8:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
27.09. 7:00 14 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá
27.09. 6:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 5:00 11 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 4:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 3:00 13 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 2:00 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 1:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 0:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená 16 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 23:00 40 Zhoršená 32 Dobrá 40 Zhoršená 14 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 22:00 39 Zhoršená 34 Zhoršená 39 Zhoršená 9 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 21:00 32 Dobrá 27 Dobrá 32 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 20:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 2 Dobrá
26.09. 19:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená
26.09. 18:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená 15 Dobrá
26.09. 17:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 16:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 15:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 14:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 13:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 12:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 11:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 10:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 9:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 8:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 7:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 6:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 5:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 4:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 3:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 2:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 1:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 0:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá
25.09. 23:00 29 Dobrá 16 Dobrá 29 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
25.09. 22:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená 8 Dobrá 8 Dobrá
25.09. 21:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
25.09. 20:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
25.09. 19:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
25.09. 18:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
25.09. 17:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá
25.09. 16:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá 19 Dobrá
25.09. 15:00 21 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 14:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 13:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 12:00 21 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 11:00 19 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 19 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10