Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Košický kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Spišská Nová Ves Územie mesta Krompachy BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Geľnica Celý okres PM10, PM2,5
Rožňava Celý okres PM10, PM2,5
Spišská Nová Ves Celý okres PM10, PM2,5
Košice-okolie Obec/mesto Bačkovík
Bidovce
Bohdanovce
Boliarov
Čakanovce
Čaňa
Čečejovce
Drienovec
Družstevná pri Hornáde
Ďurďošík
Ďurkov
Háj
Jasov
Kecerovce
Košická Belá
Medzev
Mokrance
Moldava nad Bodvou
Nižná Kamenica
Nováčany
Olšovany
Poproč
Rankovce
Ruskov
Slanec
Svinica
Šemša
Trsťany
Turňa nad Bodvou
Veľká Ida
Vyšná Kamenica
Vyšný Medzev
PM10, PM2,5
Sobrance Obec/mesto Hlivištia
Ruský Hrabovec
Sobrance
Vyšná Rybnica
Vyšné Remety
PM10, PM2,5
Trebišov Obec/mesto Borša
Kráľovský Chlmec
Kuzmice
Malé Trakany
Pribeník
Slovenské Nové Mesto
Trebišov
Veľké Trakany
PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Košický kraj

Rozloha územia:
6 457,94 km2
Počet obyvateľov:
556 832,00 osôb
Hustota obyvateľov:
86,22 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,23 %; 65+: 14,71 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 37

10.08.2022  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 4
NO2 1
O3 37

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 22:00 37 Zhoršená 4 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
10.08. 21:00 37 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
10.08. 20:00 38 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
10.08. 19:00 40 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 40 Zhoršená
10.08. 18:00 40 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 40 Zhoršená
10.08. 17:00 40 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 40 Zhoršená
10.08. 16:00 38 Zhoršená 4 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
10.08. 15:00 37 Zhoršená 4 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
10.08. 14:00 37 Zhoršená 4 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
10.08. 13:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
10.08. 12:00 35 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
10.08. 11:00 35 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
10.08. 10:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
10.08. 9:00 34 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 34 Zhoršená
10.08. 8:00 33 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
10.08. 7:00 32 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
10.08. 6:00 33 Dobrá 6 Dobrá 33 Dobrá
10.08. 5:00 34 Zhoršená 5 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
10.08. 4:00 35 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
10.08. 3:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
10.08. 2:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
10.08. 1:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
10.08. 0:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
09.08. 23:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
09.08. 22:00 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
09.08. 21:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
09.08. 20:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
09.08. 19:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
09.08. 18:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
09.08. 17:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
09.08. 16:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
09.08. 15:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
09.08. 14:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
09.08. 13:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 1 Dobrá 34 Zhoršená
09.08. 12:00 33 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 33 Dobrá
09.08. 11:00 33 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
09.08. 10:00 31 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
09.08. 9:00 30 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
09.08. 8:00 30 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
09.08. 7:00 29 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
09.08. 6:00 30 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
09.08. 5:00 30 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
09.08. 4:00 29 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
09.08. 3:00 29 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
09.08. 2:00 30 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
09.08. 1:00 30 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
09.08. 0:00 31 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
08.08. 23:00 32 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 8
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 2
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 29
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 11

10.08.2022  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 11
NO2 10
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 21:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
10.08. 20:00 10 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
10.08. 19:00 16 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá
10.08. 18:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá
10.08. 17:00 19 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
10.08. 16:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
10.08. 15:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 16 Dobrá
10.08. 14:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá
10.08. 13:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 10 Dobrá
10.08. 12:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 11:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá
10.08. 10:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá
10.08. 9:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá
10.08. 8:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
10.08. 7:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 6:00 15 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
10.08. 5:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
10.08. 4:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
10.08. 3:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
10.08. 2:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
10.08. 1:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
10.08. 0:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
09.08. 23:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
09.08. 22:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá
09.08. 21:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 20:00 16 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
09.08. 19:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá
09.08. 18:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá
09.08. 17:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
09.08. 16:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 15:00 16 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 14:00 15 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 13:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
09.08. 12:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 11:00 15 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
09.08. 10:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 9:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 8:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 7:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá
09.08. 6:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá
09.08. 5:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
09.08. 4:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá
09.08. 3:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá
09.08. 2:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá
09.08. 1:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
09.08. 0:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
08.08. 23:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
08.08. 22:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 7

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 6

10.08.2022  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 6
PM2,5 4

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 22:00 6 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá
10.08. 21:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
10.08. 20:00 8 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
10.08. 19:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
10.08. 18:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
10.08. 17:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
10.08. 16:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 15:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
10.08. 14:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
10.08. 13:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
10.08. 12:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
10.08. 11:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
10.08. 10:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 9:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
10.08. 8:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
10.08. 7:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
10.08. 6:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
10.08. 5:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
10.08. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
10.08. 3:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
10.08. 2:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
10.08. 1:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
10.08. 0:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
09.08. 23:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
09.08. 22:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
09.08. 21:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
09.08. 20:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
09.08. 19:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 18:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
09.08. 17:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 16:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 15:00 15 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
09.08. 14:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 13:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
09.08. 12:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
09.08. 11:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
09.08. 10:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
09.08. 9:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
09.08. 8:00 12 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
09.08. 7:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 6:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 5:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 4:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
09.08. 3:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
09.08. 2:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
09.08. 1:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
09.08. 0:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
08.08. 23:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 16
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 21

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 34

10.08.2022  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 7
PM2,5 5
NO2 4
O3 34

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 22:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
10.08. 21:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
10.08. 20:00 36 Zhoršená 9 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
10.08. 19:00 38 Zhoršená 7 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
10.08. 18:00 39 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá 39 Zhoršená
10.08. 17:00 39 Zhoršená 7 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá 39 Zhoršená
10.08. 16:00 38 Zhoršená 6 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
10.08. 15:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
10.08. 14:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
10.08. 13:00 36 Zhoršená 17 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
10.08. 12:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
10.08. 11:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
10.08. 10:00 34 Zhoršená 15 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
10.08. 9:00 32 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
10.08. 8:00 31 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
10.08. 7:00 31 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
10.08. 6:00 32 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
10.08. 5:00 32 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
10.08. 4:00 33 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá 33 Dobrá
10.08. 3:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 34 Zhoršená
10.08. 2:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá 34 Zhoršená
10.08. 1:00 33 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
10.08. 0:00 33 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
09.08. 23:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
09.08. 22:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá 34 Zhoršená
09.08. 21:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
09.08. 20:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
09.08. 19:00 37 Zhoršená 9 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
09.08. 18:00 39 Zhoršená 12 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá 39 Zhoršená
09.08. 17:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
09.08. 16:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
09.08. 15:00 35 Zhoršená 16 Dobrá 20 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
09.08. 14:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
09.08. 13:00 34 Zhoršená 15 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
09.08. 12:00 33 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
09.08. 11:00 33 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
09.08. 10:00 31 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
09.08. 9:00 30 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
09.08. 8:00 30 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
09.08. 7:00 29 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
09.08. 6:00 30 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá 30 Dobrá
09.08. 5:00 30 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
09.08. 4:00 29 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
09.08. 3:00 31 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá 31 Dobrá
09.08. 2:00 31 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
09.08. 1:00 31 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
09.08. 0:00 31 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
08.08. 23:00 32 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 29
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM10