Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Košický kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Spišská Nová Ves Obec/mesto: Krompachy BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Gelnica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Rožňava Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Košice-okolie Obec/mesto: Bačkovík, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Čakanovce, Čečejovce, Drienovec, Družstevná pri Hornáde, Ďurďošík, Ďurkov, Háj, Jasov, Kecerovce, Košická Belá, Medzev, Moldava nad Bodvou, Nižná Kamenica, Nováčany, Poproč, Rankovce, Ruskov, Slanec, Svinica, Štós, Šemša, Trsťany, Turňa nad Bodvou, Vyšná Kamenica, Vyšný Medzev PM10, PM2,5, BaP
Sobrance Obec/mesto: Hlivištia, Ruský Hrabovec, Sobrance, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety PM10, PM2,5, BaP
Spišská Nová Ves Obec/mesto: Betlanovce, Bystrany, Harichovce, Hnilčík, Hrabušice, Iliašovce, Krompachy, Markušovce, Poráč, Slovinky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy PM10, PM2,5, BaP
Trebišov Obec/mesto: Borša, Kráľovský Chlmec, Kuzmice, Malé Trakany, Pribeník, Slovenské Nové Mesto, Trebišov, Veľké Trakany PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Košický kraj

Rozloha územia:
6 457,94 km2
Počet obyvateľov:
556 832,00 osôb
Hustota obyvateľov:
86,22 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,23 %; 65+: 14,71 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 23

23.09.2023  | 23:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 3
NO2 3
O3 23

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 23:00 23 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 22:00 33 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
23.09. 21:00 38 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
23.09. 20:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
23.09. 19:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
23.09. 18:00 2 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá
23.09. 17:00 28 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 16:00 28 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 15:00 27 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 14:00 29 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 13:00 27 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 12:00 25 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 11:00 23 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 10:00 24 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 9:00 21 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 8:00 21 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 7:00 28 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 6:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená
23.09. 5:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
23.09. 4:00 38 Zhoršená 14 Dobrá 3 Dobrá 38 Zhoršená
23.09. 3:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
23.09. 2:00 37 Zhoršená 17 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
23.09. 1:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
23.09. 0:00 32 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 23:00 29 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 22:00 28 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 21:00 29 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 20:00 28 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 19:00 29 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 18:00 27 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 17:00 27 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 16:00 3 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá
22.09. 15:00 25 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 14:00 25 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 13:00 24 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
22.09. 12:00 22 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
22.09. 11:00 26 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 10:00 29 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 9:00 26 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 8:00 22 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
22.09. 7:00 23 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 6:00 23 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 5:00 26 Dobrá 1 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 4:00 26 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 3:00 25 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 2:00 29 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 1:00 31 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 0:00 33 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 5
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 21
Maximálna hodnota: 38

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 8

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 8
NO2 7
SO2 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
23.09. 21:00 15 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá
23.09. 20:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá
23.09. 19:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
23.09. 18:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 17:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
23.09. 16:00 9 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 15:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá
23.09. 14:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 13:00 26 Dobrá 24 Dobrá 26 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 12:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 32 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 11:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 34 Zhoršená 7 Dobrá
23.09. 10:00 28 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 9:00 18 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá
23.09. 8:00 18 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá
23.09. 7:00 20 Dobrá 20 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
23.09. 6:00 18 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
23.09. 5:00 23 Dobrá 23 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
23.09. 4:00 25 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
23.09. 3:00 23 Dobrá 23 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
23.09. 2:00 24 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
23.09. 1:00 26 Dobrá 26 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
23.09. 0:00 25 Dobrá 25 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
22.09. 23:00 26 Dobrá 26 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
22.09. 22:00 32 Dobrá 32 Dobrá 22 Dobrá 13 Dobrá
22.09. 21:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 32 Dobrá 24 Dobrá
22.09. 20:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 31 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 19:00 25 Dobrá 25 Dobrá 24 Dobrá 15 Dobrá
22.09. 18:00 32 Dobrá 27 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 17:00 27 Dobrá 24 Dobrá 27 Dobrá 8 Dobrá
22.09. 16:00 27 Dobrá 27 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá
22.09. 15:00 23 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá 9 Dobrá
22.09. 14:00 27 Dobrá 24 Dobrá 27 Dobrá 8 Dobrá
22.09. 13:00 24 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá
22.09. 12:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá
22.09. 11:00 18 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
22.09. 10:00 29 Dobrá 29 Dobrá 23 Dobrá 12 Dobrá
22.09. 9:00 49 Zhoršená 49 Zhoršená 32 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 8:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 25 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 7:00 23 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá 15 Dobrá
22.09. 6:00 19 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
22.09. 5:00 18 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
22.09. 4:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá
22.09. 3:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá
22.09. 2:00 13 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
22.09. 1:00 11 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá
22.09. 0:00 15 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
21.09. 23:00 15 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 8

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 11

23.09.2023  | 23:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 11

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 23:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 22:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 21:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 20:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 19:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 18:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 17:00 30 Dobrá 24 Dobrá 30 Dobrá
23.09. 16:00 38 Zhoršená 29 Dobrá 38 Zhoršená
23.09. 15:00 36 Zhoršená 31 Dobrá 36 Zhoršená
23.09. 14:00 38 Zhoršená 30 Dobrá 38 Zhoršená
23.09. 13:00 35 Zhoršená 31 Dobrá 35 Zhoršená
23.09. 12:00 29 Dobrá 28 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 11:00 21 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá
23.09. 10:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 9:00 16 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 8:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 7:00 17 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá
23.09. 6:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 5:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 4:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 3:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená
23.09. 2:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 1:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 0:00 30 Dobrá 23 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 23:00 31 Dobrá 22 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 22:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 21:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 20:00 33 Dobrá 25 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 19:00 29 Dobrá 24 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 18:00 30 Dobrá 24 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 17:00 32 Dobrá 23 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 16:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 15:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 14:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 13:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 12:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 11:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 10:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
22.09. 9:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá
22.09. 8:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
22.09. 7:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 6:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
22.09. 5:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
22.09. 4:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
22.09. 3:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
22.09. 2:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá
22.09. 1:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
22.09. 0:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 38

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 22

23.09.2023  | 23:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 6
PM2,5 2
NO2 6
O3 22

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 23:00 22 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 22:00 24 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 21:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá 23 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 20:00 26 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 20 Dobrá
23.09. 19:00 31 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 31 Dobrá
23.09. 18:00 36 Zhoršená 17 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
23.09. 17:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
23.09. 16:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 26 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
23.09. 15:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 31 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
23.09. 14:00 35 Zhoršená 31 Dobrá 34 Zhoršená 5 Dobrá 35 Zhoršená
23.09. 13:00 31 Dobrá 27 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá 31 Dobrá
23.09. 12:00 28 Dobrá 27 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 11:00 25 Dobrá 21 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 10:00 21 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá 20 Dobrá
23.09. 9:00 28 Dobrá 28 Dobrá 25 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
23.09. 8:00 20 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá
23.09. 7:00 19 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
23.09. 6:00 21 Dobrá 19 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 5:00 25 Dobrá 23 Dobrá 25 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 4:00 17 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 3:00 23 Dobrá 23 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 2:00 39 Zhoršená 36 Zhoršená 39 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 1:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená 18 Dobrá 7 Dobrá
23.09. 0:00 39 Zhoršená 35 Zhoršená 39 Zhoršená 17 Dobrá 8 Dobrá
22.09. 23:00 28 Dobrá 28 Dobrá 28 Dobrá 26 Dobrá 11 Dobrá
22.09. 22:00 43 Zhoršená 41 Zhoršená 43 Zhoršená 20 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 21:00 49 Zhoršená 44 Zhoršená 49 Zhoršená 34 Zhoršená 12 Dobrá
22.09. 20:00 29 Dobrá 29 Dobrá 26 Dobrá 28 Dobrá 16 Dobrá
22.09. 19:00 33 Dobrá 26 Dobrá 24 Dobrá 15 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 18:00 38 Zhoršená 30 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 17:00 39 Zhoršená 30 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 39 Zhoršená
22.09. 16:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 15:00 39 Zhoršená 27 Dobrá 25 Dobrá 5 Dobrá 39 Zhoršená
22.09. 14:00 38 Zhoršená 24 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 13:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 22 Dobrá 9 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 12:00 36 Zhoršená 18 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 11:00 33 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 10:00 26 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 9:00 19 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
22.09. 8:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
22.09. 7:00 17 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
22.09. 6:00 14 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
22.09. 5:00 15 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
22.09. 4:00 13 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
22.09. 3:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
22.09. 2:00 13 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
22.09. 1:00 19 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 0:00 19 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: PM10