Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Kvalita ovzdušia v zóne: Trenčiansky kraj

Rozloha územia:
4 501,81 km2
Počet obyvateľov:
582 567,00 osôb
Hustota obyvateľov:
129,41 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 10

19.05.2022  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 7
PM2,5 10
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 14:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
19.05. 13:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
19.05. 12:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
19.05. 11:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
19.05. 10:00 18 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá
19.05. 9:00 21 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá
19.05. 8:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
19.05. 7:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
19.05. 6:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
19.05. 5:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
19.05. 4:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
19.05. 3:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
19.05. 2:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
19.05. 1:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
19.05. 0:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
18.05. 23:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
18.05. 22:00 16 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá
18.05. 21:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 20:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
18.05. 19:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
18.05. 18:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 17:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 16:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
18.05. 15:00 13 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá
18.05. 14:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 13:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
18.05. 12:00 6 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
18.05. 11:00 5 Dobrá
18.05. 10:00 5 Dobrá
18.05. 8:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
18.05. 7:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
18.05. 6:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
18.05. 5:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
18.05. 4:00 22 Dobrá 21 Dobrá 22 Dobrá
18.05. 3:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá
18.05. 2:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá
18.05. 1:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
18.05. 0:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá
17.05. 23:00 24 Dobrá 21 Dobrá 24 Dobrá
17.05. 22:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
17.05. 21:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
17.05. 20:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
17.05. 19:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
17.05. 18:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
17.05. 17:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
17.05. 16:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
17.05. 15:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá
17.05. 14:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 7

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 19

19.05.2022  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 19

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 14:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
19.05. 13:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
19.05. 12:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
19.05. 11:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 10:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
19.05. 9:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 8:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
19.05. 7:00 7 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
19.05. 6:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
19.05. 5:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
19.05. 4:00 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
19.05. 3:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
19.05. 2:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
19.05. 1:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
19.05. 0:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
18.05. 23:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
18.05. 22:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
18.05. 21:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
18.05. 20:00 11 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
18.05. 19:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 18:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 17:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
18.05. 16:00 16 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
18.05. 15:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
18.05. 14:00 15 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá
18.05. 13:00 11 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
18.05. 12:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
18.05. 11:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 10:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
18.05. 9:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
18.05. 8:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
18.05. 7:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 6:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
18.05. 5:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 4:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
18.05. 3:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
18.05. 2:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
18.05. 1:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá
18.05. 0:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
17.05. 23:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
17.05. 22:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
17.05. 21:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
17.05. 20:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
17.05. 19:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
17.05. 18:00 14 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
17.05. 17:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
17.05. 16:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
17.05. 15:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 16
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 24

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 11

19.05.2022  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 10
NO2 11

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 14:00 11 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 13:00 13 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
19.05. 12:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá
19.05. 11:00 15 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
19.05. 10:00 17 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
19.05. 9:00 18 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
19.05. 8:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
19.05. 7:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
19.05. 6:00 15 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
19.05. 5:00 17 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
19.05. 4:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
19.05. 3:00 9 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
19.05. 2:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
19.05. 1:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
19.05. 0:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
18.05. 23:00 13 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
18.05. 22:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
18.05. 21:00 16 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
18.05. 20:00 13 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá
18.05. 19:00 12 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
18.05. 18:00 13 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
18.05. 17:00 15 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
18.05. 16:00 10 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 15:00 13 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
18.05. 14:00 10 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 13:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 12:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 11:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 10:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
18.05. 9:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
18.05. 8:00 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
18.05. 7:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
18.05. 6:00 19 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
18.05. 5:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 4:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
18.05. 3:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá
18.05. 2:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 9 Dobrá
18.05. 1:00 24 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá 9 Dobrá
18.05. 0:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá
17.05. 23:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá
17.05. 22:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
17.05. 21:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
17.05. 20:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá
17.05. 19:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá
17.05. 18:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
17.05. 17:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 11 Dobrá
17.05. 16:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 18 Dobrá
17.05. 15:00 28 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 28

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 15

19.05.2022  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 15
NO2 3
SO2 9

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 14:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá
19.05. 13:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá
19.05. 12:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
19.05. 11:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
19.05. 10:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
19.05. 9:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
19.05. 8:00 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
19.05. 7:00 11 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 6:00 9 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
19.05. 5:00 9 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
19.05. 4:00 13 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
19.05. 3:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
19.05. 2:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
19.05. 1:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
19.05. 0:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
18.05. 23:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
18.05. 22:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 21:00 13 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
18.05. 20:00 14 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
18.05. 19:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá
18.05. 18:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá
18.05. 17:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
18.05. 16:00 21 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá 1 Dobrá
18.05. 15:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá
18.05. 14:00 21 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá 2 Dobrá
18.05. 13:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá
18.05. 12:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá
18.05. 11:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 10:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
18.05. 9:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 8:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
18.05. 7:00 16 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 6:00 13 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 5:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
18.05. 4:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 3:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
18.05. 2:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá
18.05. 1:00 21 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá
18.05. 0:00 25 Dobrá 22 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá
17.05. 23:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 8 Dobrá
17.05. 22:00 23 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá 10 Dobrá
17.05. 21:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
17.05. 20:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 9 Dobrá
17.05. 19:00 23 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá 9 Dobrá
17.05. 18:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá
17.05. 17:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá
17.05. 16:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá 10 Dobrá
17.05. 15:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 8 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5