Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trenčiansky kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Myjava Brezová pod Bradlom, Hrašné, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava Lokálne kúreniská
Nové Mesto nad Váhom Hrachovište, Lubina, Podolie, Stará Turá, Vaďovce Lokálne kúreniská
Partizánske Hradište Lokálne kúreniská
Považská Bystrica Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, Horná Mariková, Jasenica, Klieština, Papradno, Plevník-Drienové, Považská Bystrica, Stupné, Udiča Lokálne kúreniská
Prievidza Prievidza BaP: Prievidza, Malonecpalská (2020, 2021) Lokálne kúreniská
Prievidza Bystričany Lokálne kúreniská, priemysel
Prievidza Cigeľ, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Handlová, Horná Ves, Jalovec, Kamenec pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom, Malá Čausa, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Podhradie, Ráztočno, Veľká Čausa, Zemianske Kostoľany Lokálne kúreniská
Púchov Púchov BaP (2022)
Púchov Beluša, Dohňany, Dolná Breznica, Lazy pod Makytou, Lúky, Lysá pod Makytou, Nimnica, Streženice Lokálne kúreniská
Trenčín Trenčín Cestná doprava, lokálne kúreniská

Kvalita ovzdušia v zóne: Trenčiansky kraj

Rozloha územia:
4 501,81 km2
Počet obyvateľov:
582 567,00 osôb
Hustota obyvateľov:
129,41 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 19

18.07.2024  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 19

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.07. 10:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
18.07. 9:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
18.07. 8:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
18.07. 7:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
18.07. 6:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá
18.07. 5:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
18.07. 4:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
18.07. 3:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
18.07. 2:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
18.07. 1:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
18.07. 0:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
17.07. 23:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
17.07. 22:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá
17.07. 21:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá
17.07. 20:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá
17.07. 19:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá
17.07. 18:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená
17.07. 17:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená
17.07. 16:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená
17.07. 15:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá
17.07. 14:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
17.07. 13:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
17.07. 12:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
17.07. 11:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
17.07. 10:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
17.07. 9:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá
17.07. 8:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá
17.07. 7:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá
17.07. 6:00 31 Dobrá 24 Dobrá 31 Dobrá
17.07. 5:00 29 Dobrá 27 Dobrá 29 Dobrá
17.07. 4:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá
17.07. 3:00 26 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá
17.07. 2:00 25 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá
17.07. 1:00 26 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá
17.07. 0:00 24 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá
16.07. 23:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá
16.07. 22:00 23 Dobrá 21 Dobrá 23 Dobrá
16.07. 21:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá
16.07. 20:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá
16.07. 19:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá
16.07. 18:00 28 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá
16.07. 17:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
16.07. 16:00 33 Dobrá 21 Dobrá 33 Dobrá
16.07. 15:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 35 Zhoršená
16.07. 14:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená
16.07. 13:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená
16.07. 12:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá
16.07. 11:00 33 Dobrá 21 Dobrá 33 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 37

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 18

18.07.2024  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 18
SO2 16

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.07. 10:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
18.07. 9:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
18.07. 8:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
18.07. 7:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
18.07. 6:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
18.07. 5:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
18.07. 4:00 17 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
18.07. 3:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
18.07. 2:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
18.07. 1:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
18.07. 0:00 22 Dobrá 20 Dobrá 22 Dobrá
17.07. 23:00 25 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá
17.07. 22:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá
17.07. 21:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
17.07. 20:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
17.07. 19:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá
17.07. 18:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
17.07. 17:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
17.07. 16:00 29 Dobrá 13 Dobrá 29 Dobrá
17.07. 15:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená
17.07. 14:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá
17.07. 13:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
17.07. 12:00 26 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá
17.07. 11:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
17.07. 10:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
17.07. 9:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
17.07. 8:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá
17.07. 7:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
17.07. 6:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá
17.07. 5:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá
17.07. 4:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
17.07. 3:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá
17.07. 2:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
17.07. 1:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
17.07. 0:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá
16.07. 23:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená
16.07. 22:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená
16.07. 21:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
16.07. 20:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená
16.07. 19:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
16.07. 18:00 32 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá
16.07. 17:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená
16.07. 16:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená
16.07. 15:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená
16.07. 14:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená
16.07. 13:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená
16.07. 12:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá
16.07. 11:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 18

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 39

18.07.2024  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 12
NO2 4
O3 39

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.07. 10:00 39 Zhoršená 8 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
18.07. 9:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.07. 8:00 32 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
18.07. 7:00 24 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá 24 Dobrá
18.07. 6:00 16 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá
18.07. 5:00 17 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
18.07. 4:00 21 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 21 Dobrá
18.07. 3:00 23 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 23 Dobrá
18.07. 2:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
18.07. 1:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
18.07. 0:00 37 Zhoršená 11 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
17.07. 23:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
17.07. 22:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
17.07. 21:00 40 Zhoršená 15 Dobrá 20 Dobrá 40 Zhoršená
17.07. 20:00 42 Zhoršená 13 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá 42 Zhoršená
17.07. 19:00 42 Zhoršená 13 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá 42 Zhoršená
17.07. 18:00 42 Zhoršená 11 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá 42 Zhoršená
17.07. 17:00 42 Zhoršená 18 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá 42 Zhoršená
17.07. 16:00 41 Zhoršená 13 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá 41 Zhoršená
17.07. 15:00 42 Zhoršená 14 Dobrá 26 Dobrá 7 Dobrá 42 Zhoršená
17.07. 14:00 45 Zhoršená 16 Dobrá 29 Dobrá 5 Dobrá 45 Zhoršená
17.07. 13:00 44 Zhoršená 15 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá 44 Zhoršená
17.07. 12:00 43 Zhoršená 14 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá 43 Zhoršená
17.07. 11:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá
17.07. 10:00 42 Zhoršená 10 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 42 Zhoršená
17.07. 9:00 39 Zhoršená 12 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá 39 Zhoršená
17.07. 8:00 33 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 11 Dobrá 33 Dobrá
17.07. 7:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá
17.07. 6:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
17.07. 5:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
17.07. 4:00 27 Dobrá 21 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
17.07. 3:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
17.07. 2:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
17.07. 1:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 25 Dobrá
17.07. 0:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
16.07. 23:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá 10 Dobrá 25 Dobrá
16.07. 22:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 17 Dobrá 27 Dobrá
16.07. 21:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 6 Dobrá 38 Zhoršená
16.07. 20:00 43 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená 14 Dobrá 43 Zhoršená
16.07. 19:00 46 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 46 Zhoršená
16.07. 18:00 52 Zhoršená 20 Dobrá 33 Dobrá 12 Dobrá 52 Zhoršená
16.07. 17:00 52 Zhoršená 19 Dobrá 33 Dobrá 13 Dobrá 52 Zhoršená
16.07. 16:00 50 Zhoršená 24 Dobrá 38 Zhoršená 12 Dobrá 50 Zhoršená
16.07. 15:00 48 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 10 Dobrá 48 Zhoršená
16.07. 14:00 46 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 12 Dobrá 46 Zhoršená
16.07. 13:00 44 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená 11 Dobrá 44 Zhoršená
16.07. 12:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená 10 Dobrá 42 Zhoršená
16.07. 11:00 43 Zhoršená 19 Dobrá 30 Dobrá 4 Dobrá 43 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 52
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 52

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 13

18.07.2024  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 13
NO2 5
SO2 6

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.07. 10:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
18.07. 9:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá
18.07. 8:00 7 Dobrá 7 Dobrá
18.07. 7:00 8 Dobrá 8 Dobrá
18.07. 6:00 5 Dobrá
18.07. 5:00 5 Dobrá 3 Dobrá
18.07. 4:00 5 Dobrá 3 Dobrá
18.07. 3:00 5 Dobrá 3 Dobrá
18.07. 2:00 5 Dobrá 3 Dobrá
18.07. 1:00 5 Dobrá 3 Dobrá
18.07. 0:00 5 Dobrá 3 Dobrá
17.07. 23:00 6 Dobrá 6 Dobrá
17.07. 22:00 6 Dobrá 6 Dobrá
17.07. 21:00 6 Dobrá 6 Dobrá
17.07. 20:00 5 Dobrá 5 Dobrá
17.07. 19:00 5 Dobrá 5 Dobrá
17.07. 18:00 5 Dobrá 5 Dobrá
17.07. 17:00 5 Dobrá 4 Dobrá
17.07. 16:00 5 Dobrá 4 Dobrá
17.07. 15:00 7 Dobrá 4 Dobrá
17.07. 14:00 6 Dobrá
17.07. 13:00 6 Dobrá
17.07. 12:00 6 Dobrá
17.07. 11:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá
17.07. 10:00 19 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá
17.07. 9:00 21 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá
17.07. 8:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá
17.07. 7:00 17 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá
17.07. 6:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá
17.07. 5:00 24 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá
17.07. 4:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá
17.07. 3:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá
17.07. 2:00 18 Dobrá 18 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
17.07. 1:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá
17.07. 0:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá
16.07. 23:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá 5 Dobrá
16.07. 22:00 26 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá
16.07. 21:00 22 Dobrá 20 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá
16.07. 20:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá 4 Dobrá
16.07. 19:00 24 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá
16.07. 18:00 26 Dobrá 24 Dobrá 26 Dobrá 2 Dobrá
16.07. 17:00 29 Dobrá 29 Dobrá 27 Dobrá 2 Dobrá
16.07. 16:00 32 Dobrá 29 Dobrá 32 Dobrá 2 Dobrá
16.07. 15:00 36 Zhoršená 31 Dobrá 36 Zhoršená 2 Dobrá
16.07. 14:00 34 Zhoršená 32 Dobrá 34 Zhoršená 2 Dobrá
16.07. 13:00 33 Dobrá 27 Dobrá 33 Dobrá 3 Dobrá
16.07. 12:00 25 Dobrá 23 Dobrá 25 Dobrá 2 Dobrá
16.07. 11:00 22 Dobrá 22 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky