Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trenčiansky kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021. 
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Prievidza Celé mesto BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Trenčín Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Partizánske Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Prievidza Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Považská Bystrica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Púchov Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Ilava Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Myjava Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Bánovce nad Bebravou Obec/mesto: Dežerice, Dolné Naštice, Krásna Ves, Kšinná, Malá Hradná, Pečeňany, Prusy Ruskovce, Šišov, Veľké Držkovce, Veľké Hoste, Zlatníky, Žitná-Radiša PM10, PM2,5, BaP
Nové Mesto nad Váhom Obec/mesto: Bošáca, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Kočovce, Lubina Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Podolie, Stará Turá PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Trenčiansky kraj

Rozloha územia:
4 501,81 km2
Počet obyvateľov:
582 567,00 osôb
Hustota obyvateľov:
129,41 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 13

05.06.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 13
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 7:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
05.06. 6:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
05.06. 5:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
05.06. 4:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
05.06. 3:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
05.06. 2:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
05.06. 1:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
05.06. 0:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 23:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 22:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 21:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 20:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
04.06. 19:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
04.06. 18:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 17:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 16:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 15:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
04.06. 14:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
04.06. 13:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
04.06. 12:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
04.06. 11:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 10:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
04.06. 9:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
04.06. 8:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 7:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 6:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
04.06. 5:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 4:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 3:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
04.06. 2:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
04.06. 1:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
04.06. 0:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
03.06. 23:00 16 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá
03.06. 22:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
03.06. 21:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
03.06. 20:00 18 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá
03.06. 19:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
03.06. 18:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
03.06. 17:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
03.06. 16:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
03.06. 15:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
03.06. 14:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
03.06. 13:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
03.06. 12:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
03.06. 11:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
03.06. 10:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
03.06. 9:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
03.06. 8:00 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 8

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 13

05.06.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 13
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 7:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
05.06. 6:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
05.06. 5:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
05.06. 4:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
05.06. 3:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
05.06. 2:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
05.06. 1:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
05.06. 0:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
04.06. 23:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
04.06. 22:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
04.06. 21:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
04.06. 20:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 19:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 18:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
04.06. 17:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 16:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
04.06. 15:00 7 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 14:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
04.06. 13:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
04.06. 12:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
04.06. 11:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
04.06. 10:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
04.06. 9:00 6 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 8:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 7:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 6:00 6 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 5:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 3:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
04.06. 2:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
04.06. 1:00 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 0:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
03.06. 23:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá
03.06. 22:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá
03.06. 21:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
03.06. 20:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
03.06. 19:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
03.06. 18:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
03.06. 17:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
03.06. 16:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
03.06. 15:00 9 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá
03.06. 14:00 12 Dobrá 3 Dobrá 12 Dobrá
03.06. 13:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
03.06. 12:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
03.06. 11:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
03.06. 10:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
03.06. 9:00 7 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
03.06. 8:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 1

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 14

05.06.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 14
NO2 7
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 7:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
05.06. 6:00 23 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
05.06. 5:00 22 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 22 Dobrá
05.06. 4:00 26 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
05.06. 3:00 27 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 27 Dobrá
05.06. 2:00 26 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
05.06. 1:00 23 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 23 Dobrá
05.06. 0:00 25 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 23:00 24 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
04.06. 22:00 17 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
04.06. 21:00 27 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá
04.06. 20:00 37 Zhoršená 7 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 37 Zhoršená
04.06. 19:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
04.06. 18:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
04.06. 17:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 37 Zhoršená
04.06. 16:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 35 Zhoršená
04.06. 15:00 37 Zhoršená 10 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 37 Zhoršená
04.06. 14:00 37 Zhoršená 8 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 37 Zhoršená
04.06. 13:00 37 Zhoršená 9 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
04.06. 12:00 39 Zhoršená 7 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 39 Zhoršená
04.06. 11:00 40 Zhoršená 8 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
04.06. 10:00 36 Zhoršená 8 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
04.06. 9:00 34 Zhoršená 6 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
04.06. 8:00 31 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
04.06. 7:00 27 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 27 Dobrá
04.06. 6:00 28 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 5:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá
04.06. 4:00 29 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 29 Dobrá
04.06. 3:00 31 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
04.06. 2:00 34 Zhoršená 6 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
04.06. 1:00 33 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
04.06. 0:00 33 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
03.06. 23:00 31 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 31 Dobrá
03.06. 22:00 28 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 28 Dobrá
03.06. 21:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 36 Zhoršená
03.06. 20:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 37 Zhoršená
03.06. 19:00 40 Zhoršená 7 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 40 Zhoršená
03.06. 18:00 40 Zhoršená 6 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 40 Zhoršená
03.06. 17:00 40 Zhoršená 7 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 40 Zhoršená
03.06. 16:00 40 Zhoršená 6 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 40 Zhoršená
03.06. 15:00 40 Zhoršená 6 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 40 Zhoršená
03.06. 14:00 40 Zhoršená 6 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 40 Zhoršená
03.06. 13:00 40 Zhoršená 8 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
03.06. 12:00 39 Zhoršená 7 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
03.06. 11:00 37 Zhoršená 8 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
03.06. 10:00 37 Zhoršená 4 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
03.06. 9:00 36 Zhoršená 4 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
03.06. 8:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 10
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 16
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 1
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 12

05.06.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 12
NO2 11
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.