Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trenčiansky kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020. 
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Trenčín Územie mesta Trenčín PM10
Prievidza Celý okres BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Trenčín Celý okres PM10, PM2,5
Prievidza Celý okres PM10, PM2,5
Považská Bystrica Celý okres PM10, PM2,5
Partizánske Celý okres PM10, PM2,5
Púchov Celý okres PM10, PM2,5
Ilava Celý okres PM10, PM2,5
Bánovce
nad Bebravou
Obec/mesto Dežerice
Dolné Naštice
Kšinná
Malá Hradná
Pečeňany
Prusy
Ruskovce
Šišov
Veľké Držkovce
Veľké Hoste
Zlatníky
Žitná-Radiša
PM10, PM2,5
Myjava Obec/mesto Krajné
Myjava
Poriadie
Stará Myjava
Vrbovce
PM10, PM2,5
Nové Mesto
nad Váhom
Obec/mesto Bzince pod Javorinou
Čachtice
Lubina
Moravské Lieskové
Nová Bošáca
Podolie
Stará Turá
PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Trenčiansky kraj

Rozloha územia:
4 501,81 km2
Počet obyvateľov:
582 567,00 osôb
Hustota obyvateľov:
129,41 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 12

10.08.2022  | 20:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 12
SO2 8

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 20:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 19:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
10.08. 18:00 26 Dobrá 26 Dobrá 26 Dobrá
10.08. 17:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
10.08. 16:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
10.08. 15:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
10.08. 14:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
10.08. 13:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
10.08. 12:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
10.08. 11:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 10:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 9:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
10.08. 8:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
10.08. 7:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
10.08. 6:00 19 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá
10.08. 5:00 15 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá
10.08. 4:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 3:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
10.08. 2:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
10.08. 1:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
10.08. 0:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
09.08. 23:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
09.08. 22:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
09.08. 21:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
09.08. 20:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
09.08. 19:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
09.08. 18:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
09.08. 17:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
09.08. 16:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
09.08. 15:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
09.08. 14:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
09.08. 13:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
09.08. 12:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
09.08. 11:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
09.08. 10:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
09.08. 9:00 25 Dobrá 22 Dobrá 25 Dobrá
09.08. 8:00 28 Dobrá 25 Dobrá 28 Dobrá
09.08. 7:00 18 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá
09.08. 6:00 14 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
09.08. 5:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 4:00 19 Dobrá 19 Dobrá 16 Dobrá
09.08. 3:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
09.08. 2:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
09.08. 1:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
09.08. 0:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
08.08. 23:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
08.08. 22:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
08.08. 21:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 10

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 11

10.08.2022  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 11
SO2 10

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 21:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
10.08. 20:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
10.08. 19:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
10.08. 18:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 17:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
10.08. 16:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
10.08. 15:00 9 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
10.08. 14:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 13:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
10.08. 12:00 8 Dobrá 8 Dobrá
10.08. 11:00 8 Dobrá
10.08. 10:00 8 Dobrá
10.08. 9:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 8:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
10.08. 7:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
10.08. 6:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
10.08. 5:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
10.08. 4:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
10.08. 3:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
10.08. 2:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
10.08. 1:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
10.08. 0:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
09.08. 23:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
09.08. 22:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 21:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
09.08. 20:00 17 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
09.08. 19:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 18:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
09.08. 17:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
09.08. 16:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
09.08. 15:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 14:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
09.08. 13:00 17 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
09.08. 12:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
09.08. 11:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá
09.08. 10:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
09.08. 9:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
09.08. 8:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
09.08. 7:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 6:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
09.08. 5:00 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
09.08. 4:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
09.08. 3:00 8 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá
09.08. 2:00 8 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
09.08. 1:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
09.08. 0:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
08.08. 23:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
08.08. 22:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 16
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 10

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 39

10.08.2022  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 6
NO2 7
O3 39

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 21:00 39 Zhoršená 8 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 39 Zhoršená
10.08. 20:00 42 Zhoršená 8 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 42 Zhoršená
10.08. 19:00 42 Zhoršená 5 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
10.08. 18:00 41 Zhoršená 5 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 41 Zhoršená
10.08. 17:00 40 Zhoršená 6 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
10.08. 16:00 40 Zhoršená 8 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
10.08. 15:00 39 Zhoršená 7 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 39 Zhoršená
10.08. 14:00 39 Zhoršená 6 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
10.08. 13:00 38 Zhoršená 6 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
10.08. 12:00 38 Zhoršená 8 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
10.08. 11:00 37 Zhoršená 7 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 37 Zhoršená
10.08. 10:00 36 Zhoršená 9 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
10.08. 9:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
10.08. 8:00 31 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
10.08. 7:00 29 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 29 Dobrá
10.08. 6:00 27 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 27 Dobrá
10.08. 5:00 28 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 28 Dobrá
10.08. 4:00 30 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
10.08. 3:00 32 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
10.08. 2:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
10.08. 1:00 36 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
10.08. 0:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 38 Zhoršená
09.08. 23:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
09.08. 22:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 39 Zhoršená
09.08. 21:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 38 Zhoršená
09.08. 20:00 40 Zhoršená 9 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
09.08. 19:00 40 Zhoršená 11 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
09.08. 18:00 40 Zhoršená 9 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
09.08. 17:00 40 Zhoršená 8 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
09.08. 16:00 40 Zhoršená 7 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
09.08. 15:00 39 Zhoršená 9 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
09.08. 14:00 37 Zhoršená 13 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 37 Zhoršená
09.08. 13:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
09.08. 12:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
09.08. 11:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
09.08. 10:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
09.08. 9:00 29 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 29 Dobrá
09.08. 8:00 23 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 23 Dobrá
09.08. 7:00 22 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá 13 Dobrá
09.08. 6:00 19 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 5:00 17 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
09.08. 4:00 23 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 23 Dobrá
09.08. 3:00 22 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 22 Dobrá
09.08. 2:00 24 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
09.08. 1:00 27 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
09.08. 0:00 31 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
08.08. 23:00 30 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
08.08. 22:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 8

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 14

10.08.2022  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 14
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 21:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
10.08. 20:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
10.08. 19:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
10.08. 18:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
10.08. 17:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
10.08. 16:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá
10.08. 15:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
10.08. 14:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá
10.08. 13:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá