Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trnavský kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Žiadne obce

Kvalita ovzdušia v zóne: Trnavský kraj

Rozloha územia:
4 146,30 km2
Počet obyvateľov:
565 324,00 osôb
Hustota obyvateľov:
136,34 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,68 %; 65+: 17,75 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 8

17.04.2024  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 7
SO2 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
17.04. 3:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
17.04. 2:00 8 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
17.04. 1:00 8 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
17.04. 0:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
16.04. 23:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
16.04. 22:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 21:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 20:00 7 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
16.04. 19:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
16.04. 18:00 8 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
16.04. 17:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
16.04. 16:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
16.04. 15:00 7 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 14:00 9 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
16.04. 13:00 8 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 12:00 8 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
16.04. 11:00 8 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 10:00 8 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 9:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
16.04. 8:00 9 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 7:00 8 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 6:00 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
16.04. 5:00 8 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 4:00 8 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 3:00 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
16.04. 2:00 8 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá
16.04. 1:00 8 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 0:00 8 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
15.04. 23:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 22:00 8 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá
15.04. 21:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
15.04. 20:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 19:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
15.04. 18:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
15.04. 17:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
15.04. 16:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá
15.04. 15:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá
15.04. 14:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá
15.04. 13:00 26 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá
15.04. 12:00 34 Zhoršená 28 Dobrá 34 Zhoršená
15.04. 11:00 29 Dobrá 25 Dobrá 29 Dobrá
15.04. 10:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 26 Dobrá
15.04. 9:00 28 Dobrá 28 Dobrá 21 Dobrá
15.04. 8:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
15.04. 7:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
15.04. 6:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
15.04. 5:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
15.04. 4:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 8

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 4

17.04.2024  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 4
PM2,5 2
NO2 3

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
17.04. 3:00 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá
17.04. 2:00 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá
17.04. 1:00 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá
17.04. 0:00 6 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 23:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
16.04. 22:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
16.04. 21:00 11 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
16.04. 20:00 9 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá
16.04. 19:00 9 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
16.04. 18:00 10 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
16.04. 17:00 8 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 8 Dobrá
16.04. 16:00 9 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá
16.04. 15:00 9 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá
16.04. 14:00 11 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 11 Dobrá
16.04. 13:00 9 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá
16.04. 12:00 7 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá
16.04. 11:00 7 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá
16.04. 10:00 15 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá 15 Dobrá
16.04. 9:00 10 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 10 Dobrá
16.04. 8:00 9 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá
16.04. 7:00 8 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 8 Dobrá
16.04. 6:00 8 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 8 Dobrá
16.04. 5:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 4:00 2 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá
16.04. 3:00 4 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá
16.04. 2:00 2 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá
16.04. 1:00 2 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá
16.04. 0:00 3 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá
15.04. 23:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá
15.04. 22:00 4 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá
15.04. 21:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
15.04. 20:00 8 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 19:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
15.04. 18:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá
15.04. 17:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 16:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 15:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá
15.04. 14:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá 7 Dobrá
15.04. 13:00 22 Dobrá 22 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá
15.04. 12:00 24 Dobrá 21 Dobrá 24 Dobrá 12 Dobrá
15.04. 11:00 24 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá 11 Dobrá
15.04. 10:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 9:00 23 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá 17 Dobrá
15.04. 8:00 23 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá
15.04. 7:00 13 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
15.04. 6:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá
15.04. 5:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
15.04. 4:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 23

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 28

17.04.2024  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 1
PM2,5 1
NO2 3
O3 28
SO2 3

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
17.04. 3:00 28 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
17.04. 2:00 28 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 28 Dobrá
17.04. 1:00 27 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
17.04. 0:00 26 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
16.04. 23:00 24 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
16.04. 22:00 26 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
16.04. 21:00 26 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
16.04. 20:00 28 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
16.04. 19:00 29 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
16.04. 18:00 35 Zhoršená 4 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
16.04. 17:00 35 Zhoršená 4 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
16.04. 16:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
16.04. 15:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 14:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 13:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 12:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 11:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 10:00 39 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
16.04. 9:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 8:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 7:00 32 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
16.04. 6:00 29 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
16.04. 5:00 32 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
16.04. 4:00 33 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
16.04. 3:00 32 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
16.04. 2:00 21 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
16.04. 1:00 21 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
16.04. 0:00 25 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 25 Dobrá
15.04. 23:00 30 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
15.04. 22:00 26 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 26 Dobrá
15.04. 21:00 21 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 21 Dobrá
15.04. 20:00 20 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 20 Dobrá
15.04. 19:00 24 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
15.04. 18:00 33 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
15.04. 17:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
15.04. 16:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
15.04. 15:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 23 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
15.04. 14:00 38 Zhoršená 18 Dobrá 29 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
15.04. 13:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 30 Dobrá 7 Dobrá 40 Zhoršená
15.04. 12:00 36 Zhoršená 15 Dobrá 29 Dobrá 7 Dobrá 36 Zhoršená
15.04. 11:00 33 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá 9 Dobrá 33 Dobrá
15.04. 10:00 27 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 27 Dobrá
15.04. 9:00 24 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
15.04. 8:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená 10 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
15.04. 7:00 11 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
15.04. 6:00 16 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
15.04. 5:00 20 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
15.04. 4:00 24 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 24 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 11
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 3

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 6

17.04.2024  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 3
PM2,5 2
NO2 6