Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Kvalita ovzdušia v zóne: Trnavský kraj

Rozloha územia:
4 146,30 km2
Počet obyvateľov:
565 324,00 osôb
Hustota obyvateľov:
136,34 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,68 %; 65+: 17,75 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 18

04.07.2022  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 18
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 0:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
03.07. 23:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
03.07. 22:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá
03.07. 21:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
03.07. 20:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
03.07. 19:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
03.07. 18:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
03.07. 17:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
03.07. 16:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
03.07. 15:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
03.07. 14:00 19 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
03.07. 13:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
03.07. 12:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
03.07. 11:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá
03.07. 10:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
03.07. 9:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
03.07. 8:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
03.07. 7:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
03.07. 6:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
03.07. 5:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
03.07. 4:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
03.07. 3:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
03.07. 2:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
03.07. 1:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
03.07. 0:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
02.07. 23:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
02.07. 21:00 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
02.07. 20:00 7 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 18:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
02.07. 17:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
02.07. 16:00 6 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 15:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
02.07. 14:00 10 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
02.07. 13:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
02.07. 12:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
02.07. 11:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
02.07. 10:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
02.07. 9:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 8:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 7:00 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
02.07. 6:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
02.07. 5:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
02.07. 4:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 3:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
02.07. 2:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
02.07. 1:00 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
02.07. 0:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
01.07. 23:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 15
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 5

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 21

04.07.2022  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 18
PM2,5 20
NO2 21

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 0:00 21 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá
03.07. 23:00 24 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá
03.07. 22:00 17 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
03.07. 21:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá
03.07. 20:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 19:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 18:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá
03.07. 17:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 16:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 15:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 14:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 13:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 12:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 11:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 10:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 9:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
03.07. 8:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 7:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 6:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 5:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
03.07. 4:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
03.07. 3:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá
03.07. 2:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
03.07. 1:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá
03.07. 0:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 23:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 22:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá
02.07. 21:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
02.07. 20:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 19:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 18:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 17:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 16:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 15:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 14:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 13:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 12:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 11:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 10:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 9:00 9 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 8:00 9 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá
02.07. 7:00 6 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 6:00 4 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
02.07. 5:00 3 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá
02.07. 4:00 2 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
02.07. 3:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá
02.07. 2:00 3 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá
02.07. 1:00 7 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 24

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 32

03.07.2022  | 23:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 6
PM2,5 22
NO2 3
O3 32
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.07. 23:00 32 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
03.07. 22:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 23 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
03.07. 21:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
03.07. 20:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
03.07. 19:00 39 Zhoršená 9 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 18:00 43 Zhoršená 14 Dobrá 20 Dobrá 1 Dobrá 43 Zhoršená
03.07. 17:00 46 Zhoršená 17 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 46 Zhoršená
03.07. 16:00 48 Zhoršená 21 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá 48 Zhoršená
03.07. 15:00 46 Zhoršená 14 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 46 Zhoršená
03.07. 14:00 46 Zhoršená 13 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 46 Zhoršená
03.07. 13:00 44 Zhoršená 18 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá 44 Zhoršená
03.07. 12:00 42 Zhoršená 15 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
03.07. 11:00 39 Zhoršená 12 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 10:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
03.07. 9:00 30 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
03.07. 8:00 23 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
03.07. 7:00 15 Dobrá 4 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 12 Dobrá
03.07. 6:00 15 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá
03.07. 5:00 16 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 14 Dobrá
03.07. 4:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá
03.07. 3:00 17 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
03.07. 2:00 21 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá
03.07. 1:00 27 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
03.07. 0:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 23:00 37 Zhoršená 10 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
02.07. 22:00 38 Zhoršená 9 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
02.07. 21:00 40 Zhoršená 7 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
02.07. 20:00 41 Zhoršená 7 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
02.07. 19:00 42 Zhoršená 6 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá 42 Zhoršená
02.07. 18:00 42 Zhoršená 7 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá 42 Zhoršená
02.07. 17:00 42 Zhoršená 8 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá 42 Zhoršená
02.07. 16:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
02.07. 15:00 40 Zhoršená 14 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá 40 Zhoršená
02.07. 14:00 40 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá 40 Zhoršená
02.07. 13:00 39 Zhoršená 10 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá 39 Zhoršená
02.07. 12:00 38 Zhoršená 9 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
02.07. 11:00 36 Zhoršená 10 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
02.07. 10:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 9:00 32 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
02.07. 8:00 29 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
02.07. 7:00 27 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
02.07. 6:00 29 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
02.07. 5:00 33 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
02.07. 4:00 32 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
02.07. 3:00 35 Zhoršená 2 Dobrá 35 Zhoršená
02.07. 2:00 36 Zhoršená 3 Dobrá 36 Zhoršená
02.07. 1:00 36 Zhoršená 3 Dobrá 36 Zhoršená
02.07. 0:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 5
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 2

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 33

04.07.2022  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 33
PM2,5 18
NO2 21

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 0:00 33 Dobrá 33 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
03.07. 23:00 35 Zhoršená 30 Dobrá 21 Dobrá 35 Zhoršená
03.07. 22:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 19 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 21:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 17 Dobrá 35 Zhoršená
03.07. 20:00 32 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 32 Dobrá
03.07. 19:00 18 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
03.07. 18:00 26 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
03.07. 17:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
03.07. 16:00 17 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
03.07. 15:00 41 Zhoršená 13 Dobrá 16 Dobrá 41 Zhoršená
03.07. 14:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá
03.07. 13:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá
03.07. 12:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá
03.07. 11:00