Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trnavský kraj

ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Dunajská Streda Obec/mesto Blahová
Okoč
Veľký Meder
Zlaté Klasy
PM10, PM2,5
Galanta Obec/mesto Jelka Sládkovičovo PM10, PM2,5
Hlohovec Obec/mesto Jalšové
Koplotovce
Sasinkovo PM10, PM2,5
Piešťany Obec/mesto Prašník
Ratnovce
Sokolovce PM10, PM2,5
Senica Obec/mesto Borský Mikuláš Šaštín-Stráže PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Trnavský kraj

Rozloha územia:
4 146,30 km2
Počet obyvateľov:
565 324,00 osôb
Hustota obyvateľov:
136,34 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,68 %; 65+: 17,75 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

09.12.2022  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 23
PM2,5 38
SO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 5:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená
09.12. 4:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená
09.12. 3:00 33 Dobrá 20 Dobrá 33 Dobrá
09.12. 2:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
09.12. 1:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
09.12. 0:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
08.12. 23:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
08.12. 22:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 21:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
08.12. 20:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
08.12. 19:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
08.12. 18:00 29 Dobrá 24 Dobrá 29 Dobrá
08.12. 17:00 26 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá
08.12. 16:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá
08.12. 15:00 29 Dobrá 16 Dobrá 29 Dobrá
08.12. 14:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
08.12. 13:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená
08.12. 12:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 37 Zhoršená
08.12. 11:00 41 Zhoršená 23 Dobrá 41 Zhoršená
08.12. 10:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená
08.12. 9:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá
08.12. 8:00 22 Dobrá 22 Dobrá 21 Dobrá
08.12. 7:00 26 Dobrá 26 Dobrá 24 Dobrá
08.12. 6:00 27 Dobrá 27 Dobrá 27 Dobrá
08.12. 5:00 20 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
08.12. 4:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
08.12. 3:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
08.12. 2:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá
08.12. 1:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
08.12. 0:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
07.12. 23:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
07.12. 22:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 21:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 20:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 19:00 17 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 18:00 13 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 17:00 17 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá
07.12. 16:00 25 Dobrá 25 Dobrá 16 Dobrá
07.12. 15:00 23 Dobrá 23 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 14:00 22 Dobrá 22 Dobrá 16 Dobrá
07.12. 13:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 12:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 11:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
07.12. 10:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
07.12. 9:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 8:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 7:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 6:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 4

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 32

09.12.2022  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 22
PM2,5 32
NO2 8

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 5:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá 8 Dobrá
09.12. 4:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá
09.12. 3:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá 7 Dobrá
09.12. 2:00 28 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá
09.12. 1:00 25 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá
09.12. 0:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 23:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 22:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 21:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 20:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 19:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 18:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 17:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 16:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 15:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 14:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 13:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 12:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 11:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 10:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 9:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 8:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 7:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 6:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 11 Dobrá
08.12. 5:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená 13 Dobrá
08.12. 4:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 36 Zhoršená 15 Dobrá
08.12. 3:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 17 Dobrá
08.12. 2:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá
08.12. 1:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 0:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá 20 Dobrá
07.12. 23:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 23 Dobrá
07.12. 22:00 26 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá
07.12. 21:00 27 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá
07.12. 20:00 28 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá
07.12. 19:00 28 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá
07.12. 18:00 29 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 29 Dobrá
07.12. 17:00 28 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 28 Dobrá
07.12. 16:00 20 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 20 Dobrá
07.12. 15:00 17 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
07.12. 14:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
07.12. 13:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 17 Dobrá
07.12. 12:00 19 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 11:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 10:00 19 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 9:00 16 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
07.12. 8:00 16 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
07.12. 7:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
07.12. 6:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 29

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

09.12.2022  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 22
PM2,5 38
NO2 11
O3 9
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 5:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 11 Dobrá 9 Dobrá
09.12. 4:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená 13 Dobrá 9 Dobrá
09.12. 3:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 14 Dobrá 9 Dobrá
09.12. 2:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 16 Dobrá 10 Dobrá
09.12. 1:00 29 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá
09.12. 0:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 23:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
08.12. 22:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
08.12. 21:00 24 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
08.12. 20:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
08.12. 19:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 18:00 31 Dobrá 15 Dobrá 31 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 17:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 24 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 16:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 15:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 14:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 13:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 12:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 11:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 10:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 9:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 8:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 7:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 6:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 5:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 4:00 32 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 3:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 2:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 1:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 0:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená 13 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 23:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 14 Dobrá 5 Dobrá
07.12. 22:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená 13 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 21:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 20:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 19:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 18:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 17:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 16:00 17 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
07.12. 15:00 16 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
07.12. 14:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 13:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 12:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 11:00 25 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 10:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 9:00 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 8:00 26 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 7:00 27 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 6:00 27 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 1

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 34

09.12.2022  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 21
PM2,5 34
NO2 16