Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trnavský kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Žiadne obce

Kvalita ovzdušia v zóne: Trnavský kraj

Rozloha územia:
4 146,30 km2
Počet obyvateľov:
565 324,00 osôb
Hustota obyvateľov:
136,34 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,68 %; 65+: 17,75 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 8

22.05.2024  | 4:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 1
SO2 8

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
22.05. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
22.05. 3:00 8 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
22.05. 2:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
22.05. 1:00 8 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
22.05. 0:00 8 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 23:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 22:00 15 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 21:00 14 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
21.05. 20:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá
21.05. 19:00 20 Dobrá 20 Dobrá 8 Dobrá
21.05. 18:00 22 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá
21.05. 17:00 22 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá
21.05. 16:00 24 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá
21.05. 15:00 25 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá
21.05. 14:00 22 Dobrá 22 Dobrá 2 Dobrá
21.05. 13:00 18 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 12:00 13 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 11:00 13 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 10:00 12 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 9:00 19 Dobrá 19 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 8:00 16 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 7:00 16 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 6:00 13 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 5:00 12 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 4:00 14 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 3:00 13 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 2:00 14 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 1:00 18 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá
21.05. 0:00 16 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá
20.05. 23:00 20 Dobrá 20 Dobrá 1 Dobrá
20.05. 22:00 24 Dobrá 24 Dobrá 14 Dobrá
20.05. 21:00 26 Dobrá 26 Dobrá 17 Dobrá
20.05. 20:00 25 Dobrá 25 Dobrá 14 Dobrá
20.05. 19:00 22 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá
20.05. 18:00 25 Dobrá 25 Dobrá 10 Dobrá
20.05. 17:00 23 Dobrá 23 Dobrá 12 Dobrá
20.05. 16:00 20 Dobrá 20 Dobrá 13 Dobrá
20.05. 15:00 22 Dobrá 22 Dobrá 17 Dobrá
20.05. 14:00 19 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá
20.05. 13:00 16 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá
20.05. 12:00 10 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá
20.05. 11:00 12 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
20.05. 10:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
20.05. 9:00 7 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
20.05. 8:00 7 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
20.05. 7:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
20.05. 6:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
20.05. 5:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 9

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 7

22.05.2024  | 4:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 7
PM2,5 6
NO2 3

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
22.05. 4:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
22.05. 3:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
22.05. 2:00 9 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
22.05. 1:00 5 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
22.05. 0:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
21.05. 23:00 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá
21.05. 22:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
21.05. 21:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
21.05. 20:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
21.05. 19:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá
21.05. 18:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá 7 Dobrá
21.05. 17:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 3 Dobrá
21.05. 16:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá
21.05. 15:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá 2 Dobrá
21.05. 14:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 3 Dobrá
21.05. 13:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá 2 Dobrá
21.05. 12:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 2 Dobrá
21.05. 11:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá
21.05. 10:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá
21.05. 9:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
21.05. 8:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá
21.05. 7:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
21.05. 6:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
21.05. 5:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
21.05. 4:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
21.05. 3:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá
21.05. 2:00 11 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá
21.05. 1:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
21.05. 0:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
20.05. 23:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
20.05. 22:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
20.05. 21:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 9 Dobrá
20.05. 20:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 8 Dobrá
20.05. 19:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 4 Dobrá
20.05. 18:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 6 Dobrá
20.05. 17:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá
20.05. 16:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 4 Dobrá
20.05. 15:00 31 Dobrá 16 Dobrá 31 Dobrá 6 Dobrá
20.05. 14:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 6 Dobrá
20.05. 13:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 5 Dobrá
20.05. 12:00 27 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá 4 Dobrá
20.05. 11:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá
20.05. 10:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
20.05. 9:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
20.05. 8:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
20.05. 7:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá
20.05. 6:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 11 Dobrá
20.05. 5:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 11

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 27

22.05.2024  | 4:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 8
NO2 2
O3 27
SO2 3

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
22.05. 4:00 27 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 27 Dobrá
22.05. 3:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
22.05. 2:00 31 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
22.05. 1:00 32 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
22.05. 0:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
21.05. 23:00 38 Zhoršená 6 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
21.05. 22:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
21.05. 21:00 42 Zhoršená 16 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá 42 Zhoršená
21.05. 20:00 29 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
21.05. 19:00 21 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 2 Dobrá 21 Dobrá
21.05. 18:00 22 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá 22 Dobrá
21.05. 17:00 36 Zhoršená 16 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
21.05. 16:00 39 Zhoršená 15 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
21.05. 15:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
21.05. 14:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
21.05. 13:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 21 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
21.05. 12:00 32 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
21.05. 11:00 30 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
21.05. 10:00 29 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
21.05. 9:00 26 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
21.05. 8:00 25 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
21.05. 7:00 21 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
21.05. 6:00 25 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
21.05. 5:00 21 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
21.05. 4:00 24 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
21.05. 3:00 29 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
21.05. 2:00 30 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
21.05. 1:00 33 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
21.05. 0:00 28 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
20.05. 23:00 25 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
20.05. 22:00 32 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
20.05. 21:00 29 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 29 Dobrá
20.05. 20:00 24 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
20.05. 19:00 31 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
20.05. 18:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 28 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
20.05. 17:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 33 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
20.05. 16:00 46 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 3 Dobrá 46 Zhoršená
20.05. 15:00 46 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená 3 Dobrá 46 Zhoršená
20.05. 14:00 45 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 2 Dobrá 45 Zhoršená
20.05. 13:00 43 Zhoršená 14 Dobrá 27 Dobrá 3 Dobrá 43 Zhoršená
20.05. 12:00 40 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená 3 Dobrá 40 Zhoršená
20.05. 11:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 29 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
20.05. 10:00 38 Zhoršená 18 Dobrá 38 Zhoršená 3 Dobrá 34 Zhoršená
20.05. 9:00 31 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
20.05. 8:00 33 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá
20.05. 7:00 27 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
20.05. 6:00 17 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
20.05. 5:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 5
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 4

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 13

22.05.2024  | 4:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 9
NO2 6