Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Žilinský kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Martin Územie mesta Martin a Vrútky PM2,5
Ružomberok Územie mesta Ružomberok a obce Likavka BaP
Žilina Územie mesta Žilina BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Bytča Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Čadca Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Dolný Kubín Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Kysucké Nové Mesto Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Liptovský Mikuláš Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Martin Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Námestovo Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Ružomberok Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Tvrdošín Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žilina Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Turčianske Teplice Obec/mesto: Abramová, Háj, Horná Štubňa, Jazernica, Mošovce, Sklené, Slovenské Pravno, Turčianske Teplice PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Žilinský kraj

Rozloha územia:
6 808,53 km2
Počet obyvateľov:
691 136,00 osôb
Hustota obyvateľov:
101,51 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 15,87 %; 65+: 16,26 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 42

24.03.2023  | 12:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
NO2 5
O3 42

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.03. 12:00 42 Zhoršená 5 Dobrá 42 Zhoršená
24.03. 11:00 42 Zhoršená 4 Dobrá 42 Zhoršená
24.03. 10:00 43 Zhoršená 5 Dobrá 43 Zhoršená
24.03. 9:00 42 Zhoršená 9 Dobrá 42 Zhoršená
24.03. 8:00 42 Zhoršená 13 Dobrá 42 Zhoršená
24.03. 7:00 40 Zhoršená 20 Dobrá 40 Zhoršená
24.03. 6:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená
24.03. 5:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 36 Zhoršená
24.03. 3:00 38 Zhoršená 19 Dobrá 38 Zhoršená
24.03. 2:00 39 Zhoršená 16 Dobrá 39 Zhoršená
24.03. 1:00 40 Zhoršená 8 Dobrá 40 Zhoršená
24.03. 0:00 42 Zhoršená 6 Dobrá 42 Zhoršená
23.03. 23:00 38 Zhoršená 13 Dobrá 38 Zhoršená
23.03. 22:00 43 Zhoršená 5 Dobrá 43 Zhoršená
23.03. 21:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 37 Zhoršená
23.03. 20:00 38 Zhoršená 7 Dobrá 38 Zhoršená
23.03. 19:00 42 Zhoršená 6 Dobrá 42 Zhoršená
23.03. 18:00 44 Zhoršená 6 Dobrá 44 Zhoršená
23.03. 17:00 40 Zhoršená 5 Dobrá 40 Zhoršená
23.03. 16:00 40 Zhoršená 4 Dobrá 40 Zhoršená
23.03. 15:00 37 Zhoršená 4 Dobrá 37 Zhoršená
23.03. 14:00 41 Zhoršená 4 Dobrá 41 Zhoršená
23.03. 13:00 40 Zhoršená 6 Dobrá 40 Zhoršená
23.03. 12:00 40 Zhoršená 7 Dobrá 40 Zhoršená
23.03. 11:00 39 Zhoršená 10 Dobrá 39 Zhoršená
23.03. 10:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 39 Zhoršená
23.03. 9:00 39 Zhoršená 10 Dobrá 39 Zhoršená
23.03. 8:00 39 Zhoršená 5 Dobrá 39 Zhoršená
23.03. 7:00 40 Zhoršená 3 Dobrá 40 Zhoršená
23.03. 6:00 37 Zhoršená 3 Dobrá 37 Zhoršená
23.03. 5:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 41 Zhoršená
23.03. 4:00 6 Dobrá 6 Dobrá
23.03. 3:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
23.03. 2:00 39 Zhoršená 9 Dobrá 39 Zhoršená
23.03. 1:00 40 Zhoršená 5 Dobrá 40 Zhoršená
23.03. 0:00 39 Zhoršená 5 Dobrá 39 Zhoršená
22.03. 23:00 40 Zhoršená 5 Dobrá 40 Zhoršená
22.03. 22:00 40 Zhoršená 4 Dobrá 40 Zhoršená
22.03. 21:00 40 Zhoršená 6 Dobrá 40 Zhoršená
22.03. 20:00 39 Zhoršená 6 Dobrá 39 Zhoršená
22.03. 19:00 38 Zhoršená 5 Dobrá 38 Zhoršená
22.03. 18:00 37 Zhoršená 9 Dobrá 37 Zhoršená
22.03. 17:00 36 Zhoršená 8 Dobrá 36 Zhoršená
22.03. 16:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 36 Zhoršená
22.03. 15:00 38 Zhoršená 5 Dobrá 38 Zhoršená
22.03. 14:00 38 Zhoršená 3 Dobrá 38 Zhoršená
22.03. 13:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 38 Zhoršená
22.03. 12:00 39 Zhoršená 2 Dobrá 39 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 36
Maximálna hodnota: 44

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 39

24.03.2023  | 11:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 32
PM2,5 39

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.03. 11:00 39 Zhoršená 32 Dobrá 39 Zhoršená
24.03. 10:00 40 Zhoršená 32 Dobrá 40 Zhoršená
24.03. 9:00 30 Dobrá 27 Dobrá 30 Dobrá
24.03. 8:00 23 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá
24.03. 7:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá
24.03. 6:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
24.03. 5:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
24.03. 4:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá
24.03. 3:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
24.03. 2:00 20 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
24.03. 1:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá
24.03. 0:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
23.03. 23:00 25 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá
23.03. 22:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá
23.03. 21:00 43 Zhoršená 36 Zhoršená 43 Zhoršená
23.03. 20:00 39 Zhoršená 38 Zhoršená 39 Zhoršená
23.03. 19:00 31 Dobrá 31 Dobrá 28 Dobrá
23.03. 18:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
23.03. 17:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
23.03. 16:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá
23.03. 15:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
23.03. 14:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
23.03. 13:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
23.03. 12:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá
23.03. 11:00 28 Dobrá 25 Dobrá 28 Dobrá
23.03. 10:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá
23.03. 9:00 28 Dobrá 28 Dobrá 27 Dobrá
23.03. 8:00 27 Dobrá 26 Dobrá 27 Dobrá
23.03. 7:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
23.03. 6:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
23.03. 5:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
23.03. 4:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
23.03. 3:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
23.03. 2:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
23.03. 1:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
23.03. 0:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá
22.03. 23:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
22.03. 22:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá
22.03. 21:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá
22.03. 20:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá
22.03. 19:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá
22.03. 18:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
22.03. 17:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
22.03. 16:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
22.03. 15:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá
22.03. 14:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
22.03. 13:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
22.03. 12:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 43

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 32

24.03.2023  | 12:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 31
PM2,5 32
NO2 17

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.03. 12:00 32 Dobrá 31 Dobrá 32 Dobrá 17 Dobrá
24.03. 11:00 33 Dobrá 31 Dobrá 33 Dobrá 25 Dobrá
24.03. 10:00 36 Zhoršená 27 Dobrá 36 Zhoršená 33 Dobrá
24.03. 9:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená 35 Zhoršená
24.03. 8:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 34 Zhoršená
24.03. 7:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá 25 Dobrá
24.03. 6:00 31 Dobrá 22 Dobrá 31 Dobrá 25 Dobrá
24.03. 5:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 20 Dobrá
24.03. 4:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá 20 Dobrá
24.03. 3:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená 16 Dobrá
24.03. 2:00 33 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá 15 Dobrá
24.03. 1:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá 16 Dobrá
24.03. 0:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá
23.03. 23:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 16 Dobrá
23.03. 22:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá 14 Dobrá
23.03. 21:00 40 Zhoršená 29 Dobrá 40 Zhoršená 22 Dobrá
23.03. 20:00 39 Zhoršená 34 Zhoršená 39 Zhoršená 36 Zhoršená
23.03. 19:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 33 Dobrá 35 Zhoršená
23.03. 18:00 28 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá 20 Dobrá
23.03. 17:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá
23.03. 16:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá 12 Dobrá
23.03. 15:00 24 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá 9 Dobrá
23.03. 14:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá
23.03. 13:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá
23.03. 12:00 27 Dobrá 24 Dobrá 27 Dobrá 11 Dobrá
23.03. 11:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 13 Dobrá
23.03. 10:00 37 Zhoršená 30 Dobrá 37 Zhoršená 15 Dobrá
23.03. 9:00 40 Zhoršená 33 Dobrá 40 Zhoršená 20 Dobrá
23.03. 8:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená 26 Dobrá
23.03. 7:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 20 Dobrá
23.03. 6:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 16 Dobrá
23.03. 5:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená 14 Dobrá
23.03. 4:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 15 Dobrá
23.03. 3:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 15 Dobrá
23.03. 2:00 42 Zhoršená 30 Dobrá 42 Zhoršená 17 Dobrá
23.03. 1:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 20 Dobrá
23.03. 0:00 53 Zhoršená 38 Zhoršená 53 Zhoršená 27 Dobrá
22.03. 23:00 50 Zhoršená 41 Zhoršená 50 Zhoršená 31 Dobrá
22.03. 22:00 44 Zhoršená 36 Zhoršená 44 Zhoršená
22.03. 21:00 45 Zhoršená 39 Zhoršená 45 Zhoršená 36 Zhoršená
22.03. 20:00 35 Zhoršená 30 Dobrá 34 Zhoršená 35 Zhoršená
22.03. 19:00 33 Dobrá 21 Dobrá 27 Dobrá 33 Dobrá
22.03. 18:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá 20 Dobrá
22.03. 17:00 24 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá 14 Dobrá
22.03. 16:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 12 Dobrá
22.03. 15:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 10 Dobrá
22.03. 14:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená 12 Dobrá
22.03. 13:00 39 Zhoršená 27 Dobrá 39 Zhoršená 20 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 53
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 53
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 36

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 41

24.03.2023  | 12:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 20
NO2 5
O3 41
SO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.03. 12:00 41 Zhoršená 16 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá 41 Zhoršená
24.03. 11:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá 37 Zhoršená
24.03. 10:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá
24.03. 9:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená 15 Dobrá 13 Dobrá
24.03. 8:00 33 Dobrá 20 Dobrá 33 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá
24.03. 7:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
24.03. 6:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
24.03. 5:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá
24.03. 4:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá
24.03. 3:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá 4 Dobrá 20 Dobrá
24.03. 2:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 19 Dobrá
24.03. 1:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 7 Dobrá 20 Dobrá
24.03. 0:00 27 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
23.03. 23:00 33 Dobrá 24 Dobrá 33 Dobrá 6 Dobrá 30 Dobrá
23.03. 22:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá 35 Zhoršená
23.03. 21:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená 8 Dobrá 37 Zhoršená
23.03. 20:00 30 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 11 Dobrá 30 Dobrá
23.03. 19:00 40 Zhoršená 11 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
23.03. 18:00 42 Zhoršená 12 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 42 Zhoršená
23.03. 17:00 43 Zhoršená 11 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 43 Zhoršená
23.03. 16:00 44 Zhoršená 10 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 44 Zhoršená
23.03. 15:00 42 Zhoršená 11 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá 42 Zhoršená
23.03. 14:00 42 Zhoršená 14 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá 42 Zhoršená
23.03. 13:00 40 Zhoršená 12 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 40 Zhoršená
23.03. 12:00 38 Zhoršená 14 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
23.03. 11:00 36 Zhoršená 15 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá 36 Zhoršená
23.03. 10:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 8 Dobrá 29 Dobrá
23.03. 9:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
23.03. 8:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
23.03. 7:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
23.03. 6:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
23.03. 5:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
23.03. 4:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
23.03. 3:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená 4 Dobrá 6 Dobrá
23.03. 2:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá
23.03. 1:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 6 Dobrá 7 Dobrá
23.03. 0:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená 9 Dobrá
22.03. 23:00 44 Zhoršená 32 Dobrá 44 Zhoršená 6 Dobrá 12 Dobrá
22.03. 22:00 61 Zhoršená 42 Zhoršená 61 Zhoršená 9 Dobrá 13 Dobrá
22.03. 21:00 67 Zlá 50 Zhoršená 67 Zlá 11 Dobrá 14 Dobrá
22.03. 20:00 68 Zlá 54 Zhoršená 68 Zlá 16 Dobrá 16 Dobrá
22.03. 19:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená 14 Dobrá 20 Dobrá
22.03. 18:00 29 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 10 Dobrá 29 Dobrá
22.03. 17:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
22.03. 16:00 37 Zhoršená 17 Dobrá 30 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
22.03. 15:00 36 Zhoršená 18 Dobrá 35 Zhoršená 5 Dobrá 36 Zhoršená
22.03. 14:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 31 Dobrá 6 Dobrá 35 Zhoršená
22.03. 13:00 33 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 54
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: NO2