logo Life

VÝZVA PRE ŠKOLY

Vieme, čo dýchame? Poďte s nami merať znečistenie ovzdušia z dopravy v okolí vašej školy!

Vedeli ste, že cestná doprava je jedným z hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia na Slovensku? Mnohé školy sú umiestnené na frekventovaných uliciach. Zároveň fenomén dnešnej doby „rodičovské taxi“ znečisťovanie z dopravy v okolí škôl ešte znásobuje.

Pre koho je výzva určená:
pre žiakov II. stupňa základných škôl a 1.- 4. ročníka osemročných gymnázií

Celkový počet škôl zapojených do výzvy:
42 škôl naprieč siedmimi krajmi Slovenska

Termín na prihlásenie sa do výzvy:
do 2.12.2022

Deti sú obzvlášť citlivé na účinky znečistenia v ovzduší, pretože dýchajú rýchlejšie ako dospelí, a tak sa do ich organizmu dostáva viac škodlivín. Ich dýchacie cesty sú užšie a pľúca sú stále v štádiu vývoja, preto sú problémy v dôsledku vdychovania znečisťujúcich látok u nich závažnejšie a trvajú dlhšie.

Poď te s nami zistiť, ako je to u Vás!

Ak spĺňate nasledujúce kritériá pre uchádzačov o meranie, môžete sa prihlásiť do výzvy:*

  1. Nachádza sa vaša škola v blízkosti rušnej cestnej komunikácie, rušnej križovatky, väčšieho parkoviska, či v blízkosti priemyselnej alebo obchodnej zóny?
  2. Má vaša škola záujem o enviro vzdelávanie?
  3. Máte na škole šikovných žiakov, ktorých zaujímajú nezvyčajné úlohy, tímová práca a aktivity v teréne?

*Následne je potrebné vyplniť formulár a postupujete do užšieho výberu.

Organizátor súťaže: Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia

Pre viac informácií a prihlásenie kliknite SEM

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a prostredníctvom MŽP SR.