Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Nitriansky kraj

ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Komárno Obec/mesto Hurbanovo
Kolárovo
Komárno
Nesvady
PM10, PM2,5
Levice Obec/mesto Bielovce
Čaka
Čata
Demandice
Dolné Semerovce
Farná
Horné Semerovce
Hronovce
Ipeľský Sokolec
Kubáňovo
Kukučínov
Levice
Lontov
Málaš
Nýrovce
Pastovce
Plášťovce
Plavé Vozokany
Pohronský Ruskov
Pukanec
Sazdice
Sikenica
Šahy
Šarovce
Tekovské Lužany
Veľké Ludince
Veľké Turovce
Vyškovce nad Ipľom
Želiezovce
PM10, PM2,5
Nové Zámky Obec/mesto Bajtava
Bíňa
Chľaba
Kamenica nad Hronom
Malé Kosihy
Salka
Šurany
PM10, PM2,5
Šaľa Obec/mesto Selice PM10, PM2,5
Topoľčany Obec/mesto Krušovce
Prašice
Súlovce PM10, PM2,5
Zlaté Moravce Obec/mesto Hostie
Topoľčianky
Velčice
Zlaté Moravce
Žitavany
PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Nitriansky kraj

Rozloha územia:
6 343,73 km2
Počet obyvateľov:
671 508,00 osôb
Hustota obyvateľov:
105,85 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 13,83 %; 65+: 18,75 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 41

09.12.2022  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 28
PM2,5 41
NO2 15
O3 8

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 7:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená 15 Dobrá 8 Dobrá
09.12. 6:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená 14 Dobrá 10 Dobrá
09.12. 5:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 12 Dobrá 10 Dobrá
09.12. 4:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená 11 Dobrá 10 Dobrá
09.12. 3:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 12 Dobrá 10 Dobrá
09.12. 2:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená 16 Dobrá 9 Dobrá
09.12. 1:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená 19 Dobrá 9 Dobrá
09.12. 0:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 26 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 23:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 24 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 22:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 21:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 20:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 11 Dobrá
08.12. 19:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená 29 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 18:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 28 Dobrá 34 Zhoršená 2 Dobrá
08.12. 17:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 16:00 35 Zhoršená 33 Dobrá 35 Zhoršená 34 Zhoršená 5 Dobrá
08.12. 15:00 32 Dobrá 24 Dobrá 26 Dobrá 32 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 14:00 25 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá 25 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 13:00 26 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá 21 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 12:00 37 Zhoršená 30 Dobrá 37 Zhoršená 21 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 11:00 32 Dobrá 26 Dobrá 32 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 10:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 17 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 9:00 36 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená 16 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 8:00 37 Zhoršená 28 Dobrá 37 Zhoršená 17 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 7:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 20 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 6:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá 21 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 5:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 4:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 3:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená 12 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 2:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 1:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 15 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 0:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 18 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 23:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená 20 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 22:00 42 Zhoršená 30 Dobrá 42 Zhoršená 21 Dobrá 2 Dobrá
07.12. 21:00 41 Zhoršená 30 Dobrá 41 Zhoršená 29 Dobrá 2 Dobrá
07.12. 20:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 33 Dobrá 34 Zhoršená 2 Dobrá
07.12. 19:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 22 Dobrá 34 Zhoršená 3 Dobrá
07.12. 18:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 17:00 31 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 31 Dobrá 5 Dobrá
07.12. 16:00 19 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 15:00 15 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 14:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 13:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 12:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 11:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 10:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 9:00 21 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 8:00 21 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 13

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 28

09.12.2022  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 28
NO2 10
O3 13

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 7:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
09.12. 6:00 24 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
09.12. 5:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
09.12. 4:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
09.12. 3:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
09.12. 2:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
09.12. 1:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
09.12. 0:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 23:00 20 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 20 Dobrá
08.12. 22:00 21 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
08.12. 21:00 22 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
08.12. 20:00 25 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá
08.12. 19:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 18:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 17:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 16:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 15:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 14:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 13:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 12:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 11:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 10:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 13 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 9:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 8:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 7:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 6:00 31 Dobrá 22 Dobrá 31 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 5:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená 11 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 4:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená 12 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 3:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 2:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 1:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 0:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 23:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 22:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 21:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá
07.12. 20:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 19:00 16 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 18:00 16 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
07.12. 17:00 14 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 16:00 17 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
07.12. 15:00 15 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 14:00 13 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 13:00 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 12:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 11:00 15 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 10:00 17 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 9:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá
07.12. 8:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 25

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 33

09.12.2022  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 29
PM2,5 33
NO2 23
SO2 9

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 7:00 33 Dobrá 29 Dobrá 33 Dobrá 23 Dobrá
09.12. 6:00 33 Dobrá 24 Dobrá 33 Dobrá 22 Dobrá
09.12. 5:00 25 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá 16 Dobrá
09.12. 4:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 12 Dobrá
09.12. 3:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá
09.12. 2:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
09.12. 1:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá 10 Dobrá
09.12. 0:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 23:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 22:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 21:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 20:00 24 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
08.12. 19:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 18:00 27 Dobrá 21 Dobrá 27 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 17:00 24 Dobrá 21 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 16:00 25 Dobrá 25 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 15:00 28 Dobrá 27 Dobrá 28 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 14:00 31 Dobrá 31 Dobrá 27 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 13:00 29 Dobrá 29 Dobrá 29 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 12:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená 35 Zhoršená 4 Dobrá
08.12. 11:00 36 Zhoršená 35 Zhoršená 36 Zhoršená 3 Dobrá
08.12. 10:00 35 Zhoršená 34 Zhoršená 35 Zhoršená 2 Dobrá
08.12. 9:00 37 Zhoršená 35 Zhoršená 37 Zhoršená 4 Dobrá
08.12. 8:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená 7 Dobrá
08.12. 7:00 32 Dobrá 26 Dobrá 32 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 6:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 5:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 4:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 3:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 2:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 1:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 0:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
07.12. 23:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 22:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 21:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá
07.12. 20:00 16 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
07.12. 19:00 15 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 18:00 22 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
07.12. 17:00 19 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
07.12. 16:00 31 Dobrá 19 Dobrá 13 Dobrá 31 Dobrá
07.12. 15:00 27 Dobrá 27 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
07.12. 14:00 31 Dobrá 31 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá
07.12. 13:00 30 Dobrá 30 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
07.12. 12:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 16 Dobrá 22 Dobrá
07.12. 11:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 16 Dobrá 23 Dobrá
07.12. 10:00 25 Dobrá 25 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
07.12. 9:00 27 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá
07.12. 8:00 32 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 9

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2