Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Nitriansky kraj

ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Komárno Obec/mesto Hurbanovo
Kolárovo
Komárno
Nesvady
PM10, PM2,5
Levice Obec/mesto Bielovce
Čaka
Čata
Demandice
Dolné Semerovce
Farná
Horné Semerovce
Hronovce
Ipeľský Sokolec
Kubáňovo
Kukučínov
Levice
Lontov
Málaš
Nýrovce
Pastovce
Plášťovce
Plavé Vozokany
Pohronský Ruskov
Pukanec
Sazdice
Sikenica
Šahy
Šarovce
Tekovské Lužany
Veľké Ludince
Veľké Turovce
Vyškovce nad Ipľom
Želiezovce
PM10, PM2,5
Nové Zámky Obec/mesto Bajtava
Bíňa
Chľaba
Kamenica nad Hronom
Malé Kosihy
Salka
Šurany
PM10, PM2,5
Šaľa Obec/mesto Selice PM10, PM2,5
Topoľčany Obec/mesto Krušovce
Prašice
Súlovce PM10, PM2,5
Zlaté Moravce Obec/mesto Hostie
Topoľčianky
Velčice
Zlaté Moravce
Žitavany
PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Nitriansky kraj

Rozloha územia:
6 343,73 km2
Počet obyvateľov:
671 508,00 osôb
Hustota obyvateľov:
105,85 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 13,83 %; 65+: 18,75 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 19

27.09.2022  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 15
PM2,5 19
NO2 17
O3 10

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 9:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 8:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
27.09. 7:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
27.09. 6:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá
27.09. 5:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
27.09. 4:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 3:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
27.09. 2:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 1:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 0:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 23:00 33 Dobrá 21 Dobrá 33 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 22:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá 24 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 21:00 32 Dobrá 24 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 20:00 30 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 19:00 34 Zhoršená 16 Dobrá 22 Dobrá 34 Zhoršená 8 Dobrá
26.09. 18:00 32 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá 15 Dobrá 32 Dobrá
26.09. 17:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá 36 Zhoršená
26.09. 16:00 36 Zhoršená 16 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
26.09. 15:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
26.09. 14:00 35 Zhoršená 16 Dobrá 29 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
26.09. 13:00 30 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
26.09. 12:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá 6 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 11:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 10:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 9:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 8:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 7:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 6:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 5:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 4:00 15 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 3:00 19 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 2:00 22 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 1:00 24 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 0:00 28 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
25.09. 23:00 28 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
25.09. 22:00 29 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 21:00 26 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá 26 Dobrá
25.09. 20:00 28 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 28 Dobrá
25.09. 19:00 26 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 26 Dobrá
25.09. 18:00 27 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 27 Dobrá
25.09. 17:00 31 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 16:00 31 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 15:00 31 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 14:00 35 Zhoršená 7 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
25.09. 13:00 37 Zhoršená 5 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
25.09. 12:00 36 Zhoršená 8 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
25.09. 11:00 30 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá 30 Dobrá
25.09. 10:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 37

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

27.09.2022  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 12
NO2 7
O3 17

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 9:00 17 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
27.09. 8:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
27.09. 7:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá
27.09. 6:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
27.09. 5:00 16 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 16 Dobrá
27.09. 4:00 18 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 18 Dobrá
27.09. 3:00 19 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 19 Dobrá
27.09. 2:00 19 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 19 Dobrá
27.09. 1:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
27.09. 0:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 23:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
26.09. 22:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá
26.09. 21:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 20:00 19 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 19:00 29 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 29 Dobrá
26.09. 18:00 36 Zhoršená 10 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
26.09. 17:00 37 Zhoršená 7 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
26.09. 16:00 38 Zhoršená 6 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 38 Zhoršená
26.09. 15:00 37 Zhoršená 5 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
26.09. 14:00 34 Zhoršená 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 13:00 26 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
26.09. 12:00 27 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá
26.09. 11:00 18 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 10:00 19 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 9:00 18 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 8:00 17 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 7:00 18 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 6:00 21 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 5:00 23 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 4:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá
26.09. 3:00 28 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 2:00 31 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
26.09. 1:00 34 Zhoršená 4 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 0:00 35 Zhoršená 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
25.09. 23:00 34 Zhoršená 4 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
25.09. 22:00 30 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
25.09. 21:00 32 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
25.09. 20:00 27 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
25.09. 19:00 28 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
25.09. 18:00 28 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
25.09. 17:00 27 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
25.09. 16:00 26 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
25.09. 15:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
25.09. 14:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
25.09. 13:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
25.09. 12:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
25.09. 11:00 32 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
25.09. 10:00 31 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 38

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 21

27.09.2022  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 21
PM2,5 18
NO2 2
SO2 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 9:00 21 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 8:00 21 Dobrá 21 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá
27.09. 7:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 6:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 5:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 4:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 3:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 2:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 1:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 0:00 19 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 23:00 24 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 22:00 24 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 21:00 22 Dobrá 22 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 20:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 17 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 19:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 13 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 18:00 22 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 17:00 22 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 16:00 22 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 15:00 18 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 14:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 13:00 18 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 12:00 20 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 11:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 10:00 25 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 9:00 32 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá
26.09. 8:00 29 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá
26.09. 7:00 30 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 30 Dobrá
26.09. 6:00 30 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 30 Dobrá
26.09. 5:00 16 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 4:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 3:00 10 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 2:00 8 Dobrá 2 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 1:00 6 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 0:00 6 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
25.09. 23:00 7 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
25.09. 22:00 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá
25.09. 21:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá
25.09. 20:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá
25.09. 19:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá
25.09. 18:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá
25.09. 17:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 1 Dobrá
25.09. 16:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá 1 Dobrá
25.09. 15:00 16 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá
25.09. 14:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá
25.09. 13:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá
25.09. 12:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá
25.09. 11:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
25.09. 10:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 7

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2