Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Žilinský kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Ružomberok Územie mesta Ružomberok a obce Likavka PM2,5
Žilina Územie mesta Žilina PM2,5, BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Bytča Celý okres PM10, PM2,5
Čadca Celý okres PM10, PM2,5
Dolný Kubín Celý okres PM10, PM2,5
Kysucké Nové Mesto Celý okres PM10, PM2,5
Liptovský Mikuláš Celý okres PM10, PM2,5
Martin Celý okres PM10, PM2,5
Námestovo Celý okres PM10, PM2,5
Ružomberok Celý okres PM10, PM2,5
Tvrdošín Celý okres PM10, PM2,5
Žilina Celý okres PM10, PM2,5
Turčianske Teplice Obec/mesto Abramová
Háj
Horná Štubňa
Jazernica
Mošovce
Sklené
Turčianske Teplice
PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Žilinský kraj

Rozloha územia:
6 808,53 km2
Počet obyvateľov:
691 136,00 osôb
Hustota obyvateľov:
101,51 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 15,87 %; 65+: 16,26 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 25

09.12.2022  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
NO2 2
O3 25

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 6:00 25 Dobrá 2 Dobrá 25 Dobrá
09.12. 5:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 4:00 2 Dobrá 2 Dobrá
09.12. 3:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 2:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 1:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 0:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 23:00 1 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 22:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 21:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 20:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 19:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 18:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 17:00 11 Dobrá 2 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 16:00 35 Zhoršená 2 Dobrá 35 Zhoršená
08.12. 15:00 27 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
08.12. 14:00 11 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 13:00 16 Dobrá 3 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 12:00 14 Dobrá 2 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 11:00 12 Dobrá 2 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 10:00 13 Dobrá 2 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 9:00 31 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
08.12. 8:00 25 Dobrá 2 Dobrá 25 Dobrá
08.12. 7:00 25 Dobrá 2 Dobrá 25 Dobrá
08.12. 6:00 30 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
08.12. 5:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
08.12. 4:00 2 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 3:00 30 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
08.12. 2:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
08.12. 1:00 33 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
08.12. 0:00 18 Dobrá 2 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 23:00 7 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 22:00 31 Dobrá 31 Dobrá
07.12. 21:00 31 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
07.12. 20:00 33 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
07.12. 19:00 31 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
07.12. 18:00 29 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
07.12. 17:00 29 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
07.12. 16:00 29 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
07.12. 15:00 31 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
07.12. 14:00 27 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
07.12. 13:00 29 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
07.12. 12:00 23 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
07.12. 11:00 17 Dobrá 3 Dobrá 17 Dobrá
07.12. 10:00 14 Dobrá 3 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 9:00 15 Dobrá 4 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 8:00 23 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá
07.12. 7:00 6 Dobrá 6 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 6
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 35

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 22

09.12.2022  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 11
NO2 22

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 6:00 22 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
09.12. 5:00 18 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
09.12. 4:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
09.12. 3:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
09.12. 2:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
09.12. 1:00 13 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
09.12. 0:00 4 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 23:00 5 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 22:00 6 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 21:00 6 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 20:00 8 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 19:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 18:00 10 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 17:00 12 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 16:00 13 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 15:00 12 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 14:00 9 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 13:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 12:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 11:00 24 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
08.12. 10:00 29 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
08.12. 9:00 27 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá
08.12. 8:00 27 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
08.12. 7:00 22 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
08.12. 6:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 5:00 14 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 4:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 3:00 12 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 2:00 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 1:00 7 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 0:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 23:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 22:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá
07.12. 21:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 20:00 14 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 19:00 14 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 18:00 21 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
07.12. 17:00 22 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá
07.12. 16:00 19 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 15:00 17 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 17 Dobrá
07.12. 14:00 14 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 13:00 14 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 12:00 15 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 11:00 15 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 10:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 9:00 17 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
07.12. 8:00 17 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
07.12. 7:00 16 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 4

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 21

09.12.2022  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 18
NO2 21

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 6:00 21 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
09.12. 5:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá
09.12. 4:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá
09.12. 3:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
09.12. 2:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 12 Dobrá
09.12. 1:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá
09.12. 0:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 23:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 22:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 21:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 20:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 19:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 18:00 19 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá
08.12. 17:00 25 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
08.12. 16:00 27 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
08.12. 15:00 24 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
08.12. 14:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 13:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 12:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 11:00 28 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 10:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá
08.12. 9:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 8:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá
08.12. 7:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 21 Dobrá
08.12. 6:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 5:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 4:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 3:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 2:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 1:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 0:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 23:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá 13 Dobrá
07.12. 22:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 13 Dobrá
07.12. 21:00 13 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
07.12. 20:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
07.12. 19:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 18:00 18 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 17:00 24 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
07.12. 16:00 21 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
07.12. 15:00 21 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
07.12. 14:00 20 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 20 Dobrá
07.12. 13:00 19 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 12:00 14 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 11:00 18 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 10:00 18 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 9:00 22 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
07.12. 8:00 23 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
07.12. 7:00 20 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 27

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 21

09.12.2022  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 21
NO2 6
O3 15
SO2 3

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 6:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
09.12. 5:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá
09.12. 4:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
09.12. 3:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
09.12. 2:00 22 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
09.12. 1:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
09.12. 0:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
08.12. 23:00 22 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
08.12. 22:00 21 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
08.12. 21:00 24 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
08.12. 20:00 28 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 28 Dobrá
08.12. 19:00 29 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
08.12. 18:00 27 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
08.12. 17:00 25 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
08.12. 16:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá 20 Dobrá
08.12. 15:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 14:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 13:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 12:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 11:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 10:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 9:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 8:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 7:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 6:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 5:00 16 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 4:00 17 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
08.12. 3:00 16 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 2:00 17 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá
08.12. 1:00 18 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 0:00 18 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 23:00 18 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 22:00 33 Dobrá 15 Dobrá 33 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 21:00 47 Zhoršená 24 Dobrá 47 Zhoršená 13 Dobrá 13 Dobrá
07.12. 20:00 28 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 19:00 19 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 18:00 15 Dobrá 2 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 17:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 16:00 12 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
07.12. 15:00 12 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 14:00 12 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 13:00 11 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
07.12. 12:00 10 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 11:00 10 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 10:00 13 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
07.12. 9:00 12 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 8:00 12 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 7:00 10 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5