Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Kvalita ovzdušia v zóne: Žilinský kraj

Rozloha územia:
6 808,53 km2
Počet obyvateľov:
691 136,00 osôb
Hustota obyvateľov:
101,51 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 15,87 %; 65+: 16,26 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 44

19.05.2022  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
NO2 2
O3 44

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 13:00 44 Zhoršená 2 Dobrá 44 Zhoršená
19.05. 12:00 44 Zhoršená 2 Dobrá 44 Zhoršená
19.05. 11:00 44 Zhoršená 2 Dobrá 44 Zhoršená
19.05. 10:00 44 Zhoršená 2 Dobrá 44 Zhoršená
19.05. 9:00 47 Zhoršená 1 Dobrá 47 Zhoršená
19.05. 8:00 51 Zhoršená 1 Dobrá 51 Zhoršená
19.05. 7:00 52 Zhoršená 1 Dobrá 52 Zhoršená
19.05. 6:00 50 Zhoršená 1 Dobrá 50 Zhoršená
19.05. 5:00 1 Dobrá 1 Dobrá
19.05. 4:00 45 Zhoršená 1 Dobrá 45 Zhoršená
19.05. 3:00 44 Zhoršená 1 Dobrá 44 Zhoršená
19.05. 2:00 44 Zhoršená 1 Dobrá 44 Zhoršená
19.05. 1:00 44 Zhoršená 1 Dobrá 44 Zhoršená
19.05. 0:00 43 Zhoršená 2 Dobrá 43 Zhoršená
18.05. 23:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
18.05. 22:00 43 Zhoršená 2 Dobrá 43 Zhoršená
18.05. 21:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
18.05. 20:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
18.05. 19:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
18.05. 18:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
18.05. 17:00 43 Zhoršená 2 Dobrá 43 Zhoršená
18.05. 16:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
18.05. 15:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
18.05. 14:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
18.05. 13:00 42 Zhoršená 1 Dobrá 42 Zhoršená
18.05. 12:00 42 Zhoršená 1 Dobrá 42 Zhoršená
18.05. 11:00 41 Zhoršená 1 Dobrá 41 Zhoršená
18.05. 10:00 41 Zhoršená 2 Dobrá 41 Zhoršená
18.05. 9:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
18.05. 8:00 41 Zhoršená 2 Dobrá 41 Zhoršená
18.05. 7:00 43 Zhoršená 2 Dobrá 43 Zhoršená
18.05. 6:00 41 Zhoršená 2 Dobrá 41 Zhoršená
18.05. 5:00 2 Dobrá 2 Dobrá
18.05. 4:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
18.05. 3:00 41 Zhoršená 3 Dobrá 41 Zhoršená
18.05. 2:00 39 Zhoršená 3 Dobrá 39 Zhoršená
18.05. 1:00 38 Zhoršená 3 Dobrá 38 Zhoršená
18.05. 0:00 40 Zhoršená 3 Dobrá 40 Zhoršená
17.05. 23:00 41 Zhoršená 3 Dobrá 41 Zhoršená
17.05. 22:00 43 Zhoršená 3 Dobrá 43 Zhoršená
17.05. 21:00 44 Zhoršená 3 Dobrá 44 Zhoršená
17.05. 20:00 46 Zhoršená 3 Dobrá 46 Zhoršená
17.05. 19:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená
17.05. 18:00 47 Zhoršená 3 Dobrá 47 Zhoršená
17.05. 17:00 46 Zhoršená 2 Dobrá 46 Zhoršená
17.05. 16:00 46 Zhoršená 2 Dobrá 46 Zhoršená
17.05. 15:00 48 Zhoršená 2 Dobrá 48 Zhoršená
17.05. 14:00 48 Zhoršená 3 Dobrá 48 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 52
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 3
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 38
Maximálna hodnota: 52

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 20

19.05.2022  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 18
PM2,5 20
NO2 4
SO2 3

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 13:00 20 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
19.05. 12:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
19.05. 11:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
19.05. 10:00 26 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 9:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
19.05. 8:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá
19.05. 7:00 13 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
19.05. 6:00 16 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá
19.05. 5:00 15 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
19.05. 4:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
19.05. 3:00 21 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá
19.05. 2:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá
19.05. 1:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá
19.05. 0:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 23:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá
18.05. 22:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 21:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 20:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 19:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 18:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 17:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 16:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 15:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 14:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 13:00 14 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 12:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 11:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
18.05. 10:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
18.05. 9:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá
18.05. 8:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá
18.05. 7:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
18.05. 6:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 5:00 15 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
18.05. 4:00 29 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 3:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 6 Dobrá
18.05. 2:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 4 Dobrá
18.05. 1:00 19 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
18.05. 0:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
17.05. 23:00 24 Dobrá 11 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá
17.05. 22:00 26 Dobrá 10 Dobrá 26 Dobrá 5 Dobrá
17.05. 21:00 25 Dobrá 12 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá
17.05. 20:00 33 Dobrá 15 Dobrá 33 Dobrá 7 Dobrá
17.05. 19:00 36 Zhoršená 17 Dobrá 36 Zhoršená 10 Dobrá
17.05. 18:00 29 Dobrá 13 Dobrá 29 Dobrá 13 Dobrá
17.05. 17:00 31 Dobrá 13 Dobrá 31 Dobrá 11 Dobrá
17.05. 16:00 33 Dobrá 16 Dobrá 33 Dobrá 13 Dobrá
17.05. 15:00 36 Zhoršená 15 Dobrá 36 Zhoršená 12 Dobrá
17.05. 14:00 38 Zhoršená 17 Dobrá 38 Zhoršená 9 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 4

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 29

19.05.2022  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 15
PM2,5 29
NO2 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 13:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá 7 Dobrá
19.05. 12:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 8 Dobrá
19.05. 11:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá
19.05. 10:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá
19.05. 9:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 16 Dobrá
19.05. 8:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá 17 Dobrá
19.05. 7:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá
19.05. 6:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
19.05. 5:00 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
19.05. 4:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá
19.05. 3:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
19.05. 2:00 17 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
19.05. 1:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
19.05. 0:00 20 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
18.05. 23:00 19 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
18.05. 22:00 20 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
18.05. 21:00 17 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
18.05. 20:00 17 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
18.05. 19:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 12 Dobrá
18.05. 18:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
18.05. 17:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá
18.05. 16:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
18.05. 15:00 11 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
18.05. 14:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
18.05. 13:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
18.05. 12:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
18.05. 11:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá
18.05. 10:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 9:00 18 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá
18.05. 8:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá 19 Dobrá
18.05. 7:00 18 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
18.05. 6:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
18.05. 5:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 4:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá
18.05. 3:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
18.05. 2:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá
18.05. 1:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 6 Dobrá
18.05. 0:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá
17.05. 23:00 26 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá 12 Dobrá
17.05. 22:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá 12 Dobrá
17.05. 21:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá 14 Dobrá
17.05. 20:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá 15 Dobrá
17.05. 19:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 19 Dobrá
17.05. 18:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 22 Dobrá
17.05. 17:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá
17.05. 16:00 29 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá 29 Dobrá
17.05. 15:00 24 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá
17.05. 14:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá 15 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 29

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 45

19.05.2022  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 20
NO2 3
O3 45
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 13:00 45 Zhoršená 16 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá 45 Zhoršená
19.05. 12:00 44 Zhoršená 14 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 44 Zhoršená
19.05. 11:00 42 Zhoršená 11 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 42 Zhoršená
19.05. 10:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
19.05. 9:00 23 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
19.05. 8:00 19 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 19 Dobrá
19.05. 7:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 6:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 5:00 13 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 13 Dobrá
19.05. 4:00 14 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 14 Dobrá
19.05. 3:00 16 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 16 Dobrá
19.05. 2:00 18 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 18 Dobrá
19.05. 1:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 3 Dobrá 19 Dobrá
19.05. 0:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
18.05. 23:00 24 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 24 Dobrá
18.05. 22:00 43 Zhoršená 33 Dobrá 43 Zhoršená 5 Dobrá 25 Dobrá
18.05. 21:00 41 Zhoršená 32 Dobrá 41 Zhoršená 7 Dobrá 25 Dobrá
18.05. 20:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
18.05. 19:00 41 Zhoršená 10 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 41 Zhoršená
18.05. 18:00 42 Zhoršená 9 Dobrá 18 Dobrá 42 Zhoršená
18.05. 17:00 41 Zhoršená 8 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
18.05. 16:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
18.05. 15:00 40 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
18.05. 14:00 40 Zhoršená 6 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
18.05. 13:00 39 Zhoršená 7 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
18.05. 12:00 39 Zhoršená 3 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
18.05. 11:00 39 Zhoršená 8 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
18.05. 10:00 39 Zhoršená 9 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
18.05. 9:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.05. 8:00 30 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
18.05. 7:00 22 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 22 Dobrá
18.05. 6:00 13 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 5:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
18.05. 4:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
18.05. 3:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
18.05. 2:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 1:00 33 Dobrá 24 Dobrá 33 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 0:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
17.05. 23:00 50 Zhoršená 35 Zhoršená 50 Zhoršená 5 Dobrá 13 Dobrá
17.05. 22:00 43 Zhoršená 33 Dobrá 43 Zhoršená 6 Dobrá 15 Dobrá
17.05. 21:00 42 Zhoršená 34 Zhoršená 42 Zhoršená 8 Dobrá 19 Dobrá
17.05. 20:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená 14 Dobrá 29 Dobrá
17.05. 19:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená 10 Dobrá 31 Dobrá
17.05. 18:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 7 Dobrá 35 Zhoršená
17.05. 17:00 41 Zhoršená 31 Dobrá 41 Zhoršená 9 Dobrá 35 Zhoršená
17.05. 16:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 32 Dobrá
17.05. 15:00 38 Zhoršená 16 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá 38 Zhoršená
17.05. 14:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: PM10