Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Žilinský kraj

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 39

24.01.2022  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
NO2 1
O3 39

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 3:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 39 Zhoršená
24.01. 2:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 39 Zhoršená
24.01. 1:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 39 Zhoršená
24.01. 0:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 39 Zhoršená
23.01. 23:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 39 Zhoršená
23.01. 22:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 39 Zhoršená
23.01. 21:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 38 Zhoršená
23.01. 20:00 36 Zhoršená 3 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 19:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 18:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 17:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 16:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 15:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 14:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 13:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 12:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 11:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 10:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 9:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 8:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 7:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 6:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 5:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 3:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 2:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 1:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 0:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
22.01. 23:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
22.01. 22:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 21:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 20:00 36 Zhoršená 3 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 19:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 18:00 36 Zhoršená 3 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 15:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 14:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
22.01. 13:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
22.01. 12:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
22.01. 11:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 10:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 9:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 8:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 7:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 6:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 5:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 4:00 2 Dobrá 2 Dobrá
22.01. 3:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
22.01. 2:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
22.01. 1:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 36 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 3
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 35
Maximálna hodnota: 39

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 31

24.01.2022  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 17
PM2,5 31
NO2 16
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 3:00 31 Dobrá 17 Dobrá 31 Dobrá 16 Dobrá
24.01. 2:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 17 Dobrá
24.01. 1:00 33 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá 15 Dobrá
24.01. 0:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá 14 Dobrá
23.01. 23:00 59 Zhoršená 36 Zhoršená 59 Zhoršená 14 Dobrá
23.01. 22:00 59 Zhoršená 37 Zhoršená 59 Zhoršená 35 Zhoršená
23.01. 21:00 53 Zhoršená 34 Zhoršená 53 Zhoršená 34 Zhoršená
23.01. 20:00 47 Zhoršená 29 Dobrá 47 Zhoršená 32 Dobrá
23.01. 19:00 21 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
23.01. 18:00 12 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 17:00 18 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
23.01. 16:00 5 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 15:00 7 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 14:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 13:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 12:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 11:00 18 Dobrá 2 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 10:00 12 Dobrá 4 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 9:00 9 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 8:00 9 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 7:00 10 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 6:00 11 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 5:00 7 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 4:00 13 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 3:00 20 Dobrá 7 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 2:00 25 Dobrá 10 Dobrá 25 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 1:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 0:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá
22.01. 23:00 19 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
22.01. 22:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 21:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 20:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 19:00 18 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 18:00 18 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá
22.01. 17:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
22.01. 16:00 8 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 15:00 5 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá
22.01. 14:00 8 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
22.01. 13:00 10 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
22.01. 12:00 15 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 11:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 10:00 11 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 9:00 14 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 8:00 10 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
22.01. 7:00 9 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 6:00 14 Dobrá 4 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá
22.01. 5:00 10 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
22.01. 4:00 10 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 59
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 59
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 2

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 30

24.01.2022  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 30

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 3:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá
24.01. 2:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená 18 Dobrá
24.01. 1:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 14 Dobrá
24.01. 0:00 25 Dobrá 12 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 23:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá 9 Dobrá
23.01. 22:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 21:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 20 Dobrá
23.01. 20:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 16 Dobrá
23.01. 19:00 17 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
23.01. 18:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 17:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 16:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 15:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 14:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 13:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 12:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 11:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 10:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 9:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 8:00 11 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 7:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 6:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 5:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 4:00 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 3:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 2:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
23.01. 1:00 13 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 0:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
22.01. 23:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 22:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 21:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 20:00 13 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 19:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá
22.01. 18:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 17:00 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 16:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 15:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 14:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá
22.01. 13:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 12:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 11:00 20 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 10:00 19 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
22.01. 9:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá
22.01. 8:00 17 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
22.01. 7:00 17 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
22.01. 6:00 19 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
22.01. 5:00 11 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
22.01. 4:00 10 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 20

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

24.01.2022  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 23
PM2,5 38

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 3:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená
24.01. 2:00 47 Zhoršená 28 Dobrá 47 Zhoršená
24.01. 1:00 64 Zhoršená 40 Zhoršená 64 Zhoršená
24.01. 0:00 67 Zlá 45 Zhoršená 67 Zlá
23.01. 23:00 67 Zlá 52 Zhoršená 67 Zlá
23.01. 22:00 68 Zlá 53 Zhoršená 68 Zlá
23.01. 21:00 67 Zlá 47 Zhoršená 67 Zlá
23.01. 20:00 68 Zlá 52 Zhoršená 68 Zlá
23.01. 19:00 64 Zhoršená 39 Zhoršená 64 Zhoršená
23.01. 18:00 67 Zlá 42 Zhoršená 67 Zlá
23.01. 17:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená
23.01. 16:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá
23.01. 15:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá
23.01. 14:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
23.01. 13:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá
23.01. 12:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená
23.01. 11:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá
23.01. 10:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená
23.01. 9:00 56 Zhoršená 38 Zhoršená 56 Zhoršená
23.01. 8:00 48 Zhoršená 33 Dobrá 48 Zhoršená
23.01. 7:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
23.01. 6:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá
23.01. 5:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá
23.01. 4:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená
23.01. 3:00 44 Zhoršená 27 Dobrá 44 Zhoršená
23.01. 2:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená
23.01. 1:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 0:00 43 Zhoršená 24 Dobrá 43 Zhoršená
22.01. 23:00 31 Dobrá 16 Dobrá 31 Dobrá
22.01. 22:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá
22.01. 21:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
22.01. 20:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá
22.01. 19:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená
22.01. 18:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená
22.01. 17:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá
22.01. 16:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
22.01. 15:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená
22.01. 14:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
22.01. 13:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
22.01. 12:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
22.01. 11:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
22.01. 10:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
22.01. 9:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
22.01. 8:00 28 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá
22.01. 7:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
22.01. 6:00 9 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá
22.01. 5:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
22.01. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM10