Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Kvalita ovzdušia v zóne: Žilinský kraj

Rozloha územia:
6 808,53 km2
Počet obyvateľov:
691 136,00 osôb
Hustota obyvateľov:
101,51 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 15,87 %; 65+: 16,26 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 45

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
NO2 3
O3 45

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 45 Zhoršená 3 Dobrá 45 Zhoršená
04.07. 0:00 46 Zhoršená 3 Dobrá 46 Zhoršená
03.07. 23:00 47 Zhoršená 3 Dobrá 47 Zhoršená
03.07. 22:00 47 Zhoršená 3 Dobrá 47 Zhoršená
03.07. 21:00 47 Zhoršená 3 Dobrá 47 Zhoršená
03.07. 20:00 48 Zhoršená 3 Dobrá 48 Zhoršená
03.07. 19:00 48 Zhoršená 2 Dobrá 48 Zhoršená
03.07. 18:00 47 Zhoršená 2 Dobrá 47 Zhoršená
03.07. 17:00 46 Zhoršená 3 Dobrá 46 Zhoršená
03.07. 16:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená
03.07. 15:00 44 Zhoršená 2 Dobrá 44 Zhoršená
03.07. 14:00 46 Zhoršená 2 Dobrá 46 Zhoršená
03.07. 13:00 46 Zhoršená 2 Dobrá 46 Zhoršená
03.07. 12:00 46 Zhoršená 2 Dobrá 46 Zhoršená
03.07. 11:00 44 Zhoršená 2 Dobrá 44 Zhoršená
03.07. 10:00 43 Zhoršená 2 Dobrá 43 Zhoršená
03.07. 9:00 47 Zhoršená 2 Dobrá 47 Zhoršená
03.07. 8:00 49 Zhoršená 2 Dobrá 49 Zhoršená
03.07. 7:00 51 Zhoršená 2 Dobrá 51 Zhoršená
03.07. 6:00 51 Zhoršená 2 Dobrá 51 Zhoršená
03.07. 5:00 2 Dobrá 2 Dobrá
03.07. 4:00 44 Zhoršená 2 Dobrá 44 Zhoršená
03.07. 3:00 43 Zhoršená 2 Dobrá 43 Zhoršená
03.07. 2:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
03.07. 1:00 42 Zhoršená 3 Dobrá 42 Zhoršená
03.07. 0:00 40 Zhoršená 3 Dobrá 40 Zhoršená
02.07. 23:00 38 Zhoršená 3 Dobrá 38 Zhoršená
02.07. 22:00 39 Zhoršená 3 Dobrá 39 Zhoršená
02.07. 21:00 40 Zhoršená 3 Dobrá 40 Zhoršená
02.07. 20:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
02.07. 19:00 43 Zhoršená 3 Dobrá 43 Zhoršená
02.07. 18:00 44 Zhoršená 3 Dobrá 44 Zhoršená
02.07. 17:00 46 Zhoršená 3 Dobrá 46 Zhoršená
02.07. 16:00 44 Zhoršená 3 Dobrá 44 Zhoršená
02.07. 15:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená
02.07. 14:00 41 Zhoršená 3 Dobrá 41 Zhoršená
02.07. 13:00 46 Zhoršená 3 Dobrá 46 Zhoršená
02.07. 12:00 42 Zhoršená 3 Dobrá 42 Zhoršená
02.07. 11:00 44 Zhoršená 3 Dobrá 44 Zhoršená
02.07. 10:00 47 Zhoršená 3 Dobrá 47 Zhoršená
02.07. 9:00 45 Zhoršená 2 Dobrá 45 Zhoršená
02.07. 8:00 47 Zhoršená 2 Dobrá 47 Zhoršená
02.07. 7:00 48 Zhoršená 2 Dobrá 48 Zhoršená
02.07. 6:00 48 Zhoršená 2 Dobrá 48 Zhoršená
02.07. 5:00 2 Dobrá 2 Dobrá
02.07. 4:00 47 Zhoršená 3 Dobrá 47 Zhoršená
02.07. 3:00 43 Zhoršená 3 Dobrá 43 Zhoršená
02.07. 2:00 45 Zhoršená 4 Dobrá 45 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 51
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 4
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 38
Maximálna hodnota: 51

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 22

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 22
NO2 5
SO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá
04.07. 0:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 23:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 22:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 21:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
03.07. 20:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 19:00 19 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá
03.07. 18:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá
03.07. 17:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 2 Dobrá
03.07. 16:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá
03.07. 15:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 2 Dobrá
03.07. 14:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 13:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 12:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 11:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 10:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 9:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 8:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 7:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 6:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 5:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 4:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá
03.07. 3:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 2:00 19 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 1:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 0:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
02.07. 23:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá
02.07. 22:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 21:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 20:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 19:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
02.07. 18:00 22 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 17:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 16:00 16 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
02.07. 15:00 14 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 14:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 13:00 19 Dobrá 5 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá
02.07. 12:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 11:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 10:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 9:00 15 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 8:00 16 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 7:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 6:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 5:00 11 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 4:00 15 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 3:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 2:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená 3 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 8
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 4

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 22

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 17
PM2,5 22
NO2 9

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá 9 Dobrá
04.07. 0:00 29 Dobrá 29 Dobrá 28 Dobrá 9 Dobrá
03.07. 23:00 29 Dobrá 24 Dobrá 29 Dobrá 16 Dobrá
03.07. 22:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 10 Dobrá
03.07. 21:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá 14 Dobrá
03.07. 20:00 31 Dobrá 20 Dobrá 31 Dobrá 11 Dobrá
03.07. 19:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá
03.07. 18:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 17:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 16:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 15:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 14:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 13:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 12:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 11:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 10:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 9:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 8:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 7:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 6:00 17 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 5:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 4:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 3:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 2:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 1:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá
03.07. 0:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 23:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 22:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 21:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 20:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 19:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 18:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 17:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
02.07. 16:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 15:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 14:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 13:00 20 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 12:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 11:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 10:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 9:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 8:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 7:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 6:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 5:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 4:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 3:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá
02.07. 2:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 16

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 24

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 14
PM2,5 24
NO2 3
O3 14
SO2 3

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá 14 Dobrá
04.07. 0:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 3 Dobrá 17 Dobrá
03.07. 23:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá 4 Dobrá 22 Dobrá
03.07. 22:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 4 Dobrá 24 Dobrá
03.07. 21:00 40 Zhoršená 20 Dobrá 40 Zhoršená 5 Dobrá 40 Zhoršená
03.07. 20:00 44 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená 5 Dobrá 44 Zhoršená
03.07. 19:00 43 Zhoršená 19 Dobrá 32 Dobrá 4 Dobrá 43 Zhoršená
03.07. 18:00 43 Zhoršená 13 Dobrá 32 Dobrá 3 Dobrá 43 Zhoršená
03.07. 17:00 42 Zhoršená 9 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
03.07. 16:00 41 Zhoršená 9 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
03.07. 15:00 41 Zhoršená 13 Dobrá 25 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
03.07. 14:00 40 Zhoršená 9 Dobrá 20 Dobrá 1 Dobrá 40 Zhoršená
03.07. 13:00 39 Zhoršená 10 Dobrá 20 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 12:00 38 Zhoršená 10 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
03.07. 11:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
03.07. 10:00 23 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 1 Dobrá 23 Dobrá
03.07. 9:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá 12 Dobrá
03.07. 8:00 10 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 10 Dobrá
03.07. 7:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá 8 Dobrá
03.07. 6:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 5:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 4:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 3:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 2:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 1:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá
03.07. 0:00 18 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 18 Dobrá
02.07. 23:00 20 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 20 Dobrá
02.07. 22:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá
02.07. 21:00 27 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
02.07. 20:00 31 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
02.07. 19:00 31 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
02.07. 18:00 29 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
02.07. 17:00 29 Dobrá 12 Dobrá 29 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
02.07. 16:00 29 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá 5 Dobrá 22 Dobrá
02.07. 15:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 5 Dobrá 23 Dobrá
02.07. 14:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
02.07. 13:00 24 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
02.07. 12:00 22 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 22 Dobrá
02.07. 11:00 22 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
02.07. 10:00 22 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
02.07. 9:00 25 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
02.07. 8:00 27 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
02.07. 7:00 27 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
02.07. 6:00 27 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
02.07. 5:00 26 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
02.07. 4:00 14 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
02.07. 3:00 20 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 20 Dobrá
02.07. 2:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: PM10