Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Bratislava

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
BRATISLAVA I - V Územie hlavného mesta SR Bratislavy NO2

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Bratislava

Rozloha územia:
367,63 km2
Počet obyvateľov:
440 948,00 osôb
Hustota obyvateľov:
1 199,43 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 16,68 %; 65+: 18,94 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 40

09.12.2022  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 25
PM2,5 40
NO2 16
O3 5
SO2 3

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 5:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 16 Dobrá 5 Dobrá
09.12. 4:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená 12 Dobrá 8 Dobrá
09.12. 3:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 10 Dobrá 12 Dobrá
09.12. 2:00 38 Zhoršená 20 Dobrá 38 Zhoršená 11 Dobrá 11 Dobrá
09.12. 1:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 13 Dobrá 10 Dobrá
09.12. 0:00 33 Dobrá 21 Dobrá 33 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 23:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 22:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 21:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená 18 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 20:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 20 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 19:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 18:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 17:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 16:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 26 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 15:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 14:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená 20 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 13:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená 20 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 12:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená 19 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 11:00 49 Zhoršená 29 Dobrá 49 Zhoršená 19 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 10:00 45 Zhoršená 23 Dobrá 45 Zhoršená 20 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 9:00 38 Zhoršená 18 Dobrá 38 Zhoršená 21 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 8:00 33 Dobrá 15 Dobrá 33 Dobrá 26 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 7:00 30 Dobrá 15 Dobrá 30 Dobrá 22 Dobrá
08.12. 6:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 5:00 23 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 4:00 16 Dobrá 1 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 3:00 18 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 2:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 1:00 18 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 0:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
07.12. 23:00 22 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 22:00 19 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 21:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 20:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá 13 Dobrá
07.12. 19:00 20 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 18:00 21 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá 13 Dobrá
07.12. 17:00 19 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 16:00 18 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 15:00 20 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
07.12. 14:00 17 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
07.12. 13:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
07.12. 12:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
07.12. 11:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 10:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 9:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
07.12. 8:00 29 Dobrá 13 Dobrá 29 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 7:00 28 Dobrá 13 Dobrá 28 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 6:00 29 Dobrá 13 Dobrá 29 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 5

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 46

09.12.2022  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 20
PM2,5 46

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 5:00 46 Zhoršená 20 Dobrá 46 Zhoršená
09.12. 4:00 42 Zhoršená 17 Dobrá 42 Zhoršená
09.12. 3:00 42 Zhoršená 16 Dobrá 42 Zhoršená
09.12. 2:00 42 Zhoršená 18 Dobrá 42 Zhoršená
09.12. 1:00 43 Zhoršená 17 Dobrá 43 Zhoršená
09.12. 0:00 43 Zhoršená 16 Dobrá 43 Zhoršená
08.12. 23:00 41 Zhoršená 16 Dobrá 41 Zhoršená
08.12. 22:00 43 Zhoršená 15 Dobrá 43 Zhoršená
08.12. 21:00 42 Zhoršená 17 Dobrá 42 Zhoršená
08.12. 20:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 35 Zhoršená
08.12. 19:00 39 Zhoršená 17 Dobrá 39 Zhoršená
08.12. 18:00 40 Zhoršená 15 Dobrá 40 Zhoršená
08.12. 17:00 41 Zhoršená 19 Dobrá 41 Zhoršená
08.12. 16:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 38 Zhoršená
08.12. 15:00 39 Zhoršená 20 Dobrá 39 Zhoršená
08.12. 14:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená
08.12. 13:00 44 Zhoršená 21 Dobrá 44 Zhoršená
08.12. 12:00 46 Zhoršená 24 Dobrá 46 Zhoršená
08.12. 11:00 44 Zhoršená 25 Dobrá 44 Zhoršená
08.12. 10:00 43 Zhoršená 26 Dobrá 43 Zhoršená
08.12. 9:00 45 Zhoršená 21 Dobrá 45 Zhoršená
08.12. 8:00 42 Zhoršená 17 Dobrá 42 Zhoršená
08.12. 7:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 38 Zhoršená
08.12. 6:00 42 Zhoršená 16 Dobrá 42 Zhoršená
08.12. 5:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 37 Zhoršená
08.12. 4:00 39 Zhoršená 19 Dobrá 39 Zhoršená
08.12. 3:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 37 Zhoršená
08.12. 2:00 39 Zhoršená 14 Dobrá 39 Zhoršená
08.12. 1:00 29 Dobrá 11 Dobrá 29 Dobrá
08.12. 0:00 31 Dobrá 11 Dobrá 31 Dobrá
07.12. 23:00 26 Dobrá 10 Dobrá 26 Dobrá
07.12. 22:00 32 Dobrá 12 Dobrá 32 Dobrá
07.12. 21:00 28 Dobrá 10 Dobrá 28 Dobrá
07.12. 20:00 30 Dobrá 12 Dobrá 30 Dobrá
07.12. 19:00 25 Dobrá 12 Dobrá 25 Dobrá
07.12. 18:00 27 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá
07.12. 17:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
07.12. 16:00 30 Dobrá 14 Dobrá 30 Dobrá
07.12. 15:00 28 Dobrá 13 Dobrá 28 Dobrá
07.12. 14:00 25 Dobrá 12 Dobrá 25 Dobrá
07.12. 13:00 27 Dobrá 10 Dobrá 27 Dobrá
07.12. 12:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 35 Zhoršená
07.12. 11:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená
07.12. 10:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená
07.12. 9:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 37 Zhoršená
07.12. 8:00 39 Zhoršená 16 Dobrá 39 Zhoršená
07.12. 7:00 39 Zhoršená 15 Dobrá 39 Zhoršená
07.12. 6:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 37 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 46

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 37

09.12.2022  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 23
PM2,5 37
NO2 12
O3 8
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 5:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená 12 Dobrá 8 Dobrá
09.12. 4:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 16 Dobrá 6 Dobrá
09.12. 3:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 16 Dobrá 8 Dobrá
09.12. 2:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá
09.12. 1:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá
09.12. 0:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 23:00 32 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 22:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá 28 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 21:00 27 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 20:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 19:00 29 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 29 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 18:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá 26 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 17:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 36 Zhoršená 28 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 16:00 40 Zhoršená 30 Dobrá 40 Zhoršená 31 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 15:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 30 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 14:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 13:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 12:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 11:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 19 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 10:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá 21 Dobrá
08.12. 9:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá 22 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 8:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 20 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 7:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 6:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 5:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 4:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 3:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá 23 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 2:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 1:00 28 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 0:00 30 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 30 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 23:00 30 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 30 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 22:00 27 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 21:00 24 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 24 Dobrá 11 Dobrá
07.12. 20:00 29 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 29 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 19:00 32 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 32 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 18:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 17:00 29 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 29 Dobrá 10 Dobrá
07.12. 16:00 20 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá 16 Dobrá
07.12. 15:00 18 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 14:00 18 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 13:00 17 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
07.12. 12:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 11:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 10:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 22 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 9:00 22 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá 2 Dobrá
07.12. 8:00 23 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá
07.12. 7:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 6:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 8

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.