Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trenčiansky kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020. 
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Trenčín Územie mesta Trenčín PM10
Prievidza Celý okres BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Trenčín Celý okres PM10, PM2,5
Prievidza Celý okres PM10, PM2,5
Považská Bystrica Celý okres PM10, PM2,5
Partizánske Celý okres PM10, PM2,5
Púchov Celý okres PM10, PM2,5
Ilava Celý okres PM10, PM2,5
Bánovce
nad Bebravou
Obec/mesto Dežerice
Dolné Naštice
Kšinná
Malá Hradná
Pečeňany
Prusy
Ruskovce
Šišov
Veľké Držkovce
Veľké Hoste
Zlatníky
Žitná-Radiša
PM10, PM2,5
Myjava Obec/mesto Krajné
Myjava
Poriadie
Stará Myjava
Vrbovce
PM10, PM2,5
Nové Mesto
nad Váhom
Obec/mesto Bzince pod Javorinou
Čachtice
Lubina
Moravské Lieskové
Nová Bošáca
Podolie
Stará Turá
PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Trenčiansky kraj

Rozloha územia:
4 501,81 km2
Počet obyvateľov:
582 567,00 osôb
Hustota obyvateľov:
129,41 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 18

09.12.2022  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 18
SO2 14

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 7:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
09.12. 6:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
09.12. 5:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
09.12. 4:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
09.12. 3:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
09.12. 2:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
09.12. 1:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
09.12. 0:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá
08.12. 23:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 22:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 21:00 15 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 20:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 19:00 11 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 18:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 17:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
08.12. 16:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 34 Zhoršená
08.12. 15:00 36 Zhoršená 27 Dobrá 36 Zhoršená
08.12. 14:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá
08.12. 13:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
08.12. 12:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená
08.12. 11:00 36 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená
08.12. 10:00 33 Dobrá 24 Dobrá 33 Dobrá
08.12. 9:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená
08.12. 8:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá
08.12. 7:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá
08.12. 6:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
08.12. 5:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
08.12. 4:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
08.12. 3:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
08.12. 2:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
08.12. 1:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá
08.12. 0:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá
07.12. 23:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená
07.12. 22:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená
07.12. 21:00 39 Zhoršená 21 Dobrá 39 Zhoršená
07.12. 20:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá
07.12. 19:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá
07.12. 18:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
07.12. 17:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 16:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 15:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 14:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 13:00 11 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 12:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 11:00 11 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
07.12. 10:00 11 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
07.12. 9:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 8:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 15

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 11

09.12.2022  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 10
SO2 3

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 7:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
09.12. 6:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
09.12. 5:00 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
09.12. 4:00 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 3:00 5 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá
09.12. 2:00 4 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 1:00 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 0:00 6 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 23:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 22:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 21:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 20:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 19:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 18:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 17:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 16:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 15:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
08.12. 14:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
08.12. 13:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
08.12. 12:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 11:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá
08.12. 10:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
08.12. 9:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá
08.12. 8:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
08.12. 7:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 6:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 5:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 4:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
08.12. 3:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 2:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 1:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 0:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
07.12. 23:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
07.12. 22:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 21:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
07.12. 20:00 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 19:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
07.12. 18:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 17:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 16:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 15:00 5 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 14:00 9 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 13:00 4 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 12:00 6 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 11:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 10:00 6 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
07.12. 9:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 8:00 11 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 11

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 21

09.12.2022  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 20
NO2 21
O3 12
SO2 14

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 7:00 21 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá 12 Dobrá
09.12. 6:00 27 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá
09.12. 5:00 14 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
09.12. 4:00 21 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 21 Dobrá
09.12. 3:00 20 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
09.12. 2:00 22 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 22 Dobrá
09.12. 1:00 23 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 23 Dobrá
09.12. 0:00 21 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá
08.12. 23:00 22 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá
08.12. 22:00 23 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá 23 Dobrá
08.12. 21:00 21 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
08.12. 20:00 24 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 19:00 21 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 18:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 17:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 16:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 15:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená 15 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 14:00 28 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 28 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 13:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 12:00 37 Zhoršená 20 Dobrá 37 Zhoršená 26 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 11:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 16 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 10:00 33 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 9:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 8:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 7:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 6:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 5:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 4:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 3:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 2:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 1:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 0:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 23:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá
07.12. 22:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 21:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 20:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 19:00 39 Zhoršená 29 Dobrá 39 Zhoršená 33 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 18:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená 29 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 17:00 28 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 28 Dobrá
07.12. 16:00 24 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 15:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 14:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
07.12. 13:00 14 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 12:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 11:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 10:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 9:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 8:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 14

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 20

09.12.2022  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 17
NO2 20
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 7:00 20 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
09.12. 6:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá
09.12. 5:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
09.12. 4:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
09.12. 3:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá
09.12. 2:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá
09.12. 1:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá
09.12. 0:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 23:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 22:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 21:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 20:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 19:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 18:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
08.12. 17:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 16:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá