Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Žilinský kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Ružomberok Územie mesta Ružomberok a obce Likavka PM2,5
Žilina Územie mesta Žilina PM2,5, BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Bytča Celý okres PM10, PM2,5
Čadca Celý okres PM10, PM2,5
Dolný Kubín Celý okres PM10, PM2,5
Kysucké Nové Mesto Celý okres PM10, PM2,5
Liptovský Mikuláš Celý okres PM10, PM2,5
Martin Celý okres PM10, PM2,5
Námestovo Celý okres PM10, PM2,5
Ružomberok Celý okres PM10, PM2,5
Tvrdošín Celý okres PM10, PM2,5
Žilina Celý okres PM10, PM2,5
Turčianske Teplice Obec/mesto Abramová
Háj
Horná Štubňa
Jazernica
Mošovce
Sklené
Turčianske Teplice
PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Žilinský kraj

Rozloha územia:
6 808,53 km2
Počet obyvateľov:
691 136,00 osôb
Hustota obyvateľov:
101,51 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 15,87 %; 65+: 16,26 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
NO2 2
O3 38

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 38 Zhoršená
27.09. 9:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 38 Zhoršená
27.09. 8:00 39 Zhoršená 2 Dobrá 39 Zhoršená
27.09. 7:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
27.09. 6:00 41 Zhoršená 2 Dobrá 41 Zhoršená
27.09. 5:00 2 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 4:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
27.09. 3:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
27.09. 2:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
27.09. 1:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
27.09. 0:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
26.09. 23:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
26.09. 22:00 43 Zhoršená 2 Dobrá 43 Zhoršená
26.09. 21:00 43 Zhoršená 2 Dobrá 43 Zhoršená
26.09. 20:00 43 Zhoršená 2 Dobrá 43 Zhoršená
26.09. 19:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
26.09. 18:00 41 Zhoršená 2 Dobrá 41 Zhoršená
26.09. 17:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
26.09. 16:00 39 Zhoršená 2 Dobrá 39 Zhoršená
26.09. 15:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
26.09. 14:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
26.09. 13:00 35 Zhoršená 2 Dobrá 35 Zhoršená
26.09. 12:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 38 Zhoršená
26.09. 11:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 38 Zhoršená
26.09. 10:00 35 Zhoršená 2 Dobrá 35 Zhoršená
26.09. 9:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 8:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 7:00 35 Zhoršená 2 Dobrá 35 Zhoršená
26.09. 6:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 5:00 2 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 4:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
26.09. 3:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
26.09. 2:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
26.09. 1:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
26.09. 0:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 36 Zhoršená
25.09. 23:00 35 Zhoršená 2 Dobrá 35 Zhoršená
25.09. 22:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
25.09. 21:00 29 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 20:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 36 Zhoršená
25.09. 19:00 37 Zhoršená 3 Dobrá 37 Zhoršená
25.09. 18:00 39 Zhoršená 3 Dobrá 39 Zhoršená
25.09. 17:00 39 Zhoršená 2 Dobrá 39 Zhoršená
25.09. 16:00 42 Zhoršená 2 Dobrá 42 Zhoršená
25.09. 15:00 38 Zhoršená 3 Dobrá 38 Zhoršená
25.09. 14:00 37 Zhoršená 3 Dobrá 37 Zhoršená
25.09. 13:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 36 Zhoršená
25.09. 12:00 41 Zhoršená 2 Dobrá 41 Zhoršená
25.09. 11:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 3
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 29
Maximálna hodnota: 43

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 10

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 6
PM2,5 10
NO2 9
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 9:00 8 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 8:00 8 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 7:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 6:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
27.09. 5:00 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 4:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 3:00 12 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
27.09. 2:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
27.09. 1:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 0:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 23:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 22:00 18 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 21:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 20:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 19:00 23 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 18:00 13 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 17:00 7 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 16:00 9 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 15:00 6 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 14:00 8 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 13:00 13 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 12:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 11:00 20 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 10:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 9:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 8:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 7:00 20 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 6:00 16 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 5:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 4:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 3:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 2:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 1:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 14 Dobrá
26.09. 0:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená 16 Dobrá
25.09. 23:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá 18 Dobrá
25.09. 22:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá 12 Dobrá
25.09. 21:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 14 Dobrá
25.09. 20:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 11 Dobrá
25.09. 19:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá
25.09. 18:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá
25.09. 17:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá
25.09. 16:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá
25.09. 15:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá
25.09. 14:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
25.09. 13:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
25.09. 12:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
25.09. 11:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 2

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 18

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 18
PM2,5 18
NO2 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
27.09. 9:00 17 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá
27.09. 8:00 16 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 7:00 17 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 6:00 19 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 5:00 18 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 4:00 17 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 3:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá 12 Dobrá
27.09. 2:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 1:00 25 Dobrá 22 Dobrá 25 Dobrá 12 Dobrá
27.09. 0:00 31 Dobrá 27 Dobrá 31 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 23:00 32 Dobrá 28 Dobrá 32 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 22:00 27 Dobrá 24 Dobrá 27 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 21:00 23 Dobrá 21 Dobrá 23 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 20:00 24 Dobrá 24 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 19:00 22 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 18:00 17 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 17:00 16 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 16:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 15:00 18 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 14:00 16 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 13:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 12:00 17 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 11:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 10:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 9:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 27 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 8:00 29 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá 29 Dobrá
26.09. 7:00 25 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 6:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 5:00 27 Dobrá 21 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 4:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 3:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 2:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 1:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá 5 Dobrá
26.09. 0:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 5 Dobrá
25.09. 23:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 6 Dobrá
25.09. 22:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá 6 Dobrá
25.09. 21:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená 7 Dobrá
25.09. 20:00 32 Dobrá 26 Dobrá 32 Dobrá 10 Dobrá
25.09. 19:00 32 Dobrá 26 Dobrá 32 Dobrá 16 Dobrá
25.09. 18:00 30 Dobrá 27 Dobrá 30 Dobrá 16 Dobrá
25.09. 17:00 29 Dobrá 23 Dobrá 29 Dobrá 11 Dobrá
25.09. 16:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 10 Dobrá
25.09. 15:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá 8 Dobrá
25.09. 14:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá 10 Dobrá
25.09. 13:00 31 Dobrá 22 Dobrá 31 Dobrá 9 Dobrá
25.09. 12:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 11 Dobrá
25.09. 11:00 33 Dobrá 25 Dobrá 33 Dobrá 10 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 34

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 11

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 10
NO2 4
O3 11
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 11 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 9:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 8:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 7:00 9 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 6:00 8 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 5:00 10 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 4:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 3:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá
27.09. 2:00 17 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá
27.09. 1:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá
27.09. 0:00 41 Zhoršená 30 Dobrá 41 Zhoršená 4 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 23:00 56 Zhoršená 39 Zhoršená 56 Zhoršená 6 Dobrá 3 Dobrá
26.09. 22:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 6 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 21:00 67 Zlá 52 Zhoršená 67 Zlá 7 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 20:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená 8 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 19:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 18:00 22 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 17:00 24 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 16:00 29 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
26.09. 15:00 23 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 14:00 21 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 13:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 12:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 11:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 10:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
26.09. 9:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá
26.09. 8:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 7:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
26.09. 6:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 5:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá
26.09. 4:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá
26.09. 3:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 2:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 1:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 0:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 35 Zhoršená 3 Dobrá 10 Dobrá
25.09. 23:00 39 Zhoršená 28 Dobrá 39 Zhoršená 5 Dobrá 6 Dobrá
25.09. 22:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá
25.09. 21:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá
25.09. 20:00 16 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
25.09. 19:00 25 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
25.09. 18:00 26 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
25.09. 17:00 26 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 26 Dobrá
25.09. 16:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
25.09. 15:00 31 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 14:00 29 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 13:00 25 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá 2 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 12:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá
25.09. 11:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 3 Dobrá 12 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10