Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Žilinský kraj

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 28

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
NO2 3
O3 28

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 28 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
26.11. 23:00 32 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
26.11. 22:00 32 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
26.11. 21:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
26.11. 20:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 36 Zhoršená
26.11. 19:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 36 Zhoršená
26.11. 18:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
26.11. 17:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
26.11. 16:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 36 Zhoršená
26.11. 15:00 35 Zhoršená 2 Dobrá 35 Zhoršená
26.11. 14:00 33 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
26.11. 13:00 29 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
26.11. 12:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 11:00 33 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
26.11. 10:00 33 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
26.11. 9:00 30 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
26.11. 8:00 31 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
26.11. 7:00 31 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
26.11. 6:00 33 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
26.11. 5:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 4:00 2 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 3:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 2:00 35 Zhoršená 1 Dobrá 35 Zhoršená
26.11. 1:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 0:00 34 Zhoršená 1 Dobrá 34 Zhoršená
25.11. 23:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
25.11. 22:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
25.11. 21:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
25.11. 20:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
25.11. 19:00 35 Zhoršená 2 Dobrá 35 Zhoršená
25.11. 18:00 35 Zhoršená 1 Dobrá 35 Zhoršená
25.11. 17:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
25.11. 16:00 32 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
25.11. 15:00 29 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
25.11. 14:00 27 Dobrá 2 Dobrá 27 Dobrá
25.11. 13:00 28 Dobrá 2 Dobrá 28 Dobrá
25.11. 12:00 29 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
25.11. 11:00 32 Dobrá 1 Dobrá 32 Dobrá
25.11. 10:00 33 Dobrá 1 Dobrá 33 Dobrá
25.11. 9:00 35 Zhoršená 1 Dobrá 35 Zhoršená
25.11. 8:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 39 Zhoršená
25.11. 7:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
25.11. 6:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
25.11. 5:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
25.11. 4:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 3:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
25.11. 2:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
25.11. 1:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 3
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 8

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 6
PM2,5 2
NO2 8

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 8 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 8 Dobrá
26.11. 23:00 11 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
26.11. 22:00 21 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
26.11. 21:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá
26.11. 20:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 19:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
26.11. 18:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 30 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 17:00 32 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 32 Dobrá
26.11. 16:00 30 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá
26.11. 15:00 34 Zhoršená 16 Dobrá 18 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 14:00 39 Zhoršená 29 Dobrá 39 Zhoršená 33 Dobrá
26.11. 13:00 39 Zhoršená 32 Dobrá 39 Zhoršená 31 Dobrá
26.11. 12:00 48 Zhoršená 35 Zhoršená 48 Zhoršená 35 Zhoršená
26.11. 11:00 47 Zhoršená 32 Dobrá 47 Zhoršená 32 Dobrá
26.11. 10:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená 30 Dobrá
26.11. 9:00 45 Zhoršená 30 Dobrá 45 Zhoršená 33 Dobrá
26.11. 8:00 47 Zhoršená 30 Dobrá 47 Zhoršená 32 Dobrá
26.11. 7:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 49 Zhoršená 35 Zhoršená
26.11. 6:00 51 Zhoršená 31 Dobrá 51 Zhoršená 34 Zhoršená
26.11. 5:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 24 Dobrá
26.11. 4:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 12 Dobrá
26.11. 3:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená 7 Dobrá
26.11. 2:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená 7 Dobrá
26.11. 1:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 8 Dobrá
26.11. 0:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená 10 Dobrá
25.11. 23:00 41 Zhoršená 23 Dobrá 41 Zhoršená 10 Dobrá
25.11. 22:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená 10 Dobrá
25.11. 21:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá 14 Dobrá
25.11. 20:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá
25.11. 19:00 31 Dobrá 17 Dobrá 31 Dobrá 12 Dobrá
25.11. 18:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá
25.11. 17:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá 14 Dobrá
25.11. 16:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá 25 Dobrá
25.11. 15:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 20 Dobrá
25.11. 14:00 25 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 25 Dobrá
25.11. 13:00 34 Zhoršená 32 Dobrá 34 Zhoršená 26 Dobrá
25.11. 12:00 41 Zhoršená 31 Dobrá 41 Zhoršená 29 Dobrá
25.11. 11:00 47 Zhoršená 37 Zhoršená 47 Zhoršená 34 Zhoršená
25.11. 10:00 45 Zhoršená 35 Zhoršená 45 Zhoršená 34 Zhoršená
25.11. 9:00 52 Zhoršená 44 Zhoršená 52 Zhoršená 37 Zhoršená
25.11. 8:00 52 Zhoršená 41 Zhoršená 52 Zhoršená 37 Zhoršená
25.11. 7:00 57 Zhoršená 45 Zhoršená 57 Zhoršená 25 Dobrá
25.11. 6:00 56 Zhoršená 39 Zhoršená 56 Zhoršená 24 Dobrá
25.11. 5:00 63 Zhoršená 38 Zhoršená 63 Zhoršená 19 Dobrá
25.11. 4:00 67 Zlá 41 Zhoršená 67 Zlá 13 Dobrá
25.11. 3:00 67 Zlá 41 Zhoršená 67 Zlá 13 Dobrá
25.11. 2:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 15 Dobrá
25.11. 1:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 16 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 37

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 19

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 5
PM2,5 9
NO2 5
O3 19
SO2 18

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 19 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 23:00 20 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
26.11. 22:00 21 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 21 Dobrá
26.11. 21:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 20:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená 18 Dobrá 9 Dobrá
26.11. 19:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 25 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 18:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 42 Zhoršená 28 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 17:00 31 Dobrá 15 Dobrá 31 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá
26.11. 16:00 29 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá 29 Dobrá 11 Dobrá
26.11. 15:00 22 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 15 Dobrá
26.11. 14:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá
26.11. 13:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 21 Dobrá 11 Dobrá
26.11. 12:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 21 Dobrá
26.11. 11:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená 16 Dobrá 12 Dobrá
26.11. 10:00 42 Zhoršená 30 Dobrá 42 Zhoršená 29 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 9:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 38 Zhoršená 28 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 8:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená 29 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 7:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená 23 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 6:00 33 Dobrá 17 Dobrá 33 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 5:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá 14 Dobrá
26.11. 4:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 3:00 31 Dobrá 16 Dobrá 31 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
26.11. 2:00 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
26.11. 1:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
26.11. 0:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 35 Zhoršená 3 Dobrá 23 Dobrá
25.11. 23:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
25.11. 22:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá
25.11. 21:00 23 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá
25.11. 20:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá 23 Dobrá
25.11. 19:00 23 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 23 Dobrá
25.11. 18:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá
25.11. 17:00 32 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá
25.11. 16:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 15:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 14:00 25 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
25.11. 13:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 12:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená 30 Dobrá 8 Dobrá
25.11. 11:00 45 Zhoršená 31 Dobrá 45 Zhoršená 30 Dobrá 4 Dobrá
25.11. 10:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 28 Dobrá
25.11. 9:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá
25.11. 8:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 19 Dobrá 8 Dobrá
25.11. 7:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená 19 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 6:00 50 Zhoršená 33 Dobrá 50 Zhoršená 17 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 5:00 51 Zhoršená 35 Zhoršená 51 Zhoršená 17 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 4:00 53 Zhoršená 37 Zhoršená 53 Zhoršená 18 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 3:00 60 Zhoršená 39 Zhoršená 60 Zhoršená 16 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 2:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 2 Dobrá
25.11. 1:00 68 Zlá 54 Zhoršená 68 Zlá 19 Dobrá 3 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 54
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 21

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 12

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 4
PM2,5 10
NO2 12
O3 11

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 12 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
26.11. 23:00 15 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
26.11. 22:00 17 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 21:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
26.11. 20:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 19:00 29 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 18:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 28 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 17:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 34 Zhoršená 1 Dobrá
26.11. 16:00 45 Zhoršená 29 Dobrá 45 Zhoršená 32 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 15:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená 30 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 14:00 55 Zhoršená 37 Zhoršená 55 Zhoršená 30 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 13:00 56 Zhoršená 37 Zhoršená 56 Zhoršená 31 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 12:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 49 Zhoršená 33 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 11:00 48 Zhoršená 33 Dobrá 48 Zhoršená 31 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 10:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená 33 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 9:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená 33 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 8:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená 29 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 7:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 24 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 6:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená 17 Dobrá 12 Dobrá
26.11. 5:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 11 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 4:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená 11 Dobrá
26.11. 3:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 11 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 2:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 18 Dobrá 12 Dobrá
26.11. 1:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 31 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 0:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 34 Zhoršená 4 Dobrá
25.11. 23:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená 34 Zhoršená 8 Dobrá
25.11. 22:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 34 Zhoršená 5 Dobrá
25.11. 21:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá
25.11. 20:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 26 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 19:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
25.11. 18:00 21 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá 17 Dobrá
25.11. 17:00 23 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
25.11. 16:00 26 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá
25.11. 15:00 25 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá 25 Dobrá
25.11. 14:00 27 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá
25.11. 13:00 27 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá
25.11. 12:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá
25.11. 11:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 38 Zhoršená 35 Zhoršená 5 Dobrá
25.11. 10:00 42 Zhoršená 31 Dobrá 42 Zhoršená 36 Zhoršená 3 Dobrá
25.11. 9:00 46 Zhoršená 36 Zhoršená 46 Zhoršená 34 Zhoršená 2 Dobrá
25.11. 8:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená 34 Zhoršená 2 Dobrá
25.11. 7:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená 24 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 6:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 20 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 5:00 39 Zhoršená 28 Dobrá 39 Zhoršená 18 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 4:00 51 Zhoršená 39 Zhoršená 51 Zhoršená 19 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 3:00 67 Zlá 45 Zhoršená 67 Zlá 21 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 2:00 67 Zlá 46 Zhoršená 67 Zlá 20 Dobrá
25.11. 1:00 67 Zlá 47 Zhoršená 67 Zlá 18 Dobrá 2 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky