Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

SEMAFOR KVALITY OVZDUŠIA

Čo dnes dýchame

Keď ideme von, automaticky kontrolujeme aké bude počasie. Rovnakú rutinu by sme si mali osvojiť aj pri zisťovaní kvality ovzdušia. Vystavenie sa znečistenému ovzdušiu počas pobytu vonku, môže predstavovať seriózne riziko pre ľudské zdravie. Na stránke dnesdycham.sk sa rýchlym a prehľadným spôsobom dozviete, aký je aktuálny stav kvality ovzdušia vo vybraných lokalitách na Slovensku spolu s odporúčaním, či je potrebné obmedziť Vaše aktivity vo vonkajšom prostredí.

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Banská Bystrica, Zelená

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Banská Bystrica, Štefánikovo nábr.

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Bardejov, Pod Vinbargom

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Bratislava, Jeséniova

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Bratislava, Kamenné nám.

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Bratislava, Mamateyova

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Bratislava, Púchovská

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Bratislava, Trnavské mýto

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Bystričany, Rozvodňa SSE

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená
Chopok, EMEP

Aktuálna situácia: Zhoršená

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Gánovce, Meteo. st.

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Handlová, Morovianska cesta

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená
Hnúšťa, Hlavná

Aktuálna situácia: Zhoršená

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Humenné, Nám. Slobody

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Jelšava, Jesenského

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Kojšovská hoľa

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Kolonické sedlo, Hvezdáreň

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Komárno, Vnútorná okružná

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Košice, Amurská

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Košice, Ďumbierska

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Košice, Štefánikova

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Krompachy, SNP

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Liptovský Mikuláš, Školská

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Lučenec, Gemerská cesta

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Martin, Jesenského

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Nitra, Janíkovce

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Nitra, Štúrova

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Oščadnica

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Pezinok, Obrancov mieru

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Plášťovce

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Poprad, Železničná

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Prievidza, Malonecpalská

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Púchov, 1. mája

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Rohožník, Senická

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Ružomberok, Riadok

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Senec, Boldocká

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Senica, Hviezdoslavova

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Sereď, Vinárska

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Starina, Vodná nádrž, EMEP

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Strážske, Mierová

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Topoľníky, Aszód, EMEP

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Trebišov, T. G. Masaryka

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Trenčín, Hasičská

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená
Trnava, Kollárova

Aktuálna situácia: Zhoršená

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Veľká Ida, Letná

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Zvolen, J. Alexyho

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Žarnovica, Dolná

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Žiar nad Hronom, Jilemnického

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Žilina, Obežná

Aktuálna situácia: Dobrá