Legenda:
Hranice zóny / aglomerácie
Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) vymedzené podľa metódy integrovaného posúdenia
Kliknutím na zónu / aglomeráciu prejdete do vybranej zóny.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Banskobystrický kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Banská Bystrica Banská Bystrica PM10: Banská Bystrica, Štefánikovo nábr. (2021); BaP: BB Štefánikovo nábr. (2019 – 2022), Zelená (2019 – 2021) Lokálne kúreniská
Banská Bystrica Badín, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Horné Pršany, Kynceľová, Malachov, Môlča, Podkonice, Poniky, Riečka, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov Lokálne kúreniská
Brezno Beňuš, Braväcovo, Brezno, Bystrá, Čierny Balog, Dolná Lehota, Heľpa, Horná Lehota, Hronec, Jasenie, Mýto pod Ďumbierom, Osrblie, Podbrezová, Pohorelá, Polomka, Predajná, Šumiac, Telgárt, Valaská, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom Lokálne kúreniská
Lučenec Belina, Biskupice, Boľkovce, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Divín, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Lipovany, Lučenec, Mikušovce, Mučín, Nitra nad Ipľom, Nové Hony, Panické Dravce, Pinciná, Pleš, Prša, Radzovce, Rapovce, Ratka, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šurice, Točnica, Tomášovce, Trebeľovce, Veľká nad Ipľom, Veľké Dravce, Vidiná Lokálne kúreniská
Poltár Breznička, Cinobaňa, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Mládzovo, Poltár, Rovňany, Sušany, Veľká Ves Lokálne kúreniská
Revúca Jelšava PM10: Jelšava, Jesenského (2019 – 2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2019 – 2022) Lokálne kúreniská
Revúca Gemer, Chyžné, Lubeník, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Otročok, Ratková, Revúca, Revúcka Lehota, Sirk, Tornaľa, Turčok, Žiar Lokálne kúreniská
Rimavská Sobota Abovce, Barca, Bátka, Belín, Blhovce, Bottovo, Cakov, Čerenčany, Čierny Potok, Číž, Dolné Zahorany, Dražice, Drňa, Dubno, Dubovec, Dulovo, Figa, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hnúšťa, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Hrachovo, Hubovo, Husiná, Chanava, Chrámec, Ivanice, Janice, Jesenské, Jestice, Kaloša, Kesovce, Klenovec, Konrádovce, Kráľ, Kružno, Lenartovce, Lenka, Martinová, Nová Bašta, Orávka, Ožďany, Pavlovce, Petrovce, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Baňa, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo, Rimavské Janovce, Rumince, Stará Bašta, Stránska, Studená, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Štrkovec, Tachty, Tisovec, Tomášovce, Uzovská Panica, Valice, Včelince, Večelkov, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Zádor, Zacharovce, Žíp Lokálne kúreniská
Veľký Krtíš Hrušov, Kleňany, Vinica Lokálne kúreniská
Zvolen Zvolen Lokálne kúreniská, cestná doprava, priemysel
Zvolen Babiná, Breziny, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Pliešovce, Sása, Zvolenská Slatina Lokálne kúreniská
Žarnovica Brehy, Hodruša-Hámre, Horné Hámre, Malá Lehota, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Voznica Lokálne kúreniská
Žarnovica Žarnovica BaP: Žarnovica, Dolná (2021, 2022) Lokálne kúreniská
Žiar nad Hronom Lovčica-Trubín Lokálne kúreniská

Opatrenia v zóne: Banskobystrický kraj

Rozloha územia:
9 453,99 km2
Počet obyvateľov:
643 102,00 osôb
Hustota obyvateľov:
68,02 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,69 %; 65+: 18,03 %

Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

Dokument
Kategória
Obdobie
Stav

Pozrite výsledky:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Modernizácia-zmena palivovej základne z ĽVO na plyn - Zníženie energet. spotreby a emisií PM10 ZEDA B.Bystrica, s.r.o Banská Bystrica 2013 2014 80 000 Zrealizované.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Oprava zástavkových pruhov MHD na ceste I/66 v Banskej Bystrici Mesto Banská Bystrica Banská Bystrica 2014 2014 164 000 Nezrealizované.
Parkovacia politika, modernizácia statickej dopravy, vytvorenie dostatku parkovacích miest, výstavba hromadných garáží, selektívny zákaz vjazdu Mesto Banská Bystrica Banská Bystrica 2015 2015 1 380 000 Opatrenie zrealizovalo a priebežne sa realizuje. V rámci tejto činnosti vybudovalo v rokoch 2015-2020 niekoľko nových parkovísk (Rudohorská, Sládkovičova, Tulská, Centrum) a zriadilo niekoľko nových parkovacích plôch. Okrem toho zmenou organizácie dopravy dokázalo vytvoriť ďalšie nové parkovacie miesta.V uvednom období bol dopravným značením zóny na niektorých sídliskách zabezpečený zákaz státia vozidiel nad 5,5, m.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Rekonštrukcia PK CKN 27 - Prestavba zdroja znečisťovania, zvýšenie účinnosti a zníženie množstva emisií. STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2013 2013 14 000 Zrealizované 2012-2013; celková rekonštrukcia kotolne; zvýšenie účinnosti a zníženie množstva emisií.
Rekonštrukcia PK Zimný štadión STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2013 2013 100 000 Zrealizované 2012-2014; celková rekonštrukcia kotolne; zvýšenie účinnosti a zníženie množstva emisií.
Rekonštrukcia rozvodov PK Wolkerova - Zníženie tepelných strát v potrubí, zníženie množstva emisií na Teplárni Radvaň. STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2013 2013 135 000 Nezrealizované; z dôvodov na strane Mesta BB.
Rekonštrukcia rozvodu k Fitnes Podlavice - Zníženie tepelných strát v potrubí, zníženie množstva emisií na Teplárni Radvaň. STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2013 2013 12 000 Nezrealizované; odberateľ tepla odstúpil od zmluvy; pôvodný rozvod odstránený.
Rekonštrukcia primárneho rozvodu Teplárne Radvaň STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2013 2013 1 175 000 Opatrenie bolo zrealizované.
Rekonštrukcia rozvodu Moskovská 4-6 a Moskovská 8-12 - Zníženie tepelných strát v potrubí, zníženie množstva emisií na Teplárni Radvaň. STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2013 2013 15 000 Zrealizované 2013; zníženie tepelných strát v potrubí, zníženie množstva emisií na Teplárni Radvaň.
Rekonštrukcia rozvodu bytový dom Moskovská STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2013 2013 4 000 Zrealizované 2015; zníženie tepelných strát v potrubí, zníženie množstva emisií na Teplárni Radvaň.
Rekonštrukcia rozvodu Pršianska terasa STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2013 2013 51 000 Nezrealizované.
Rekonštrukcia PK 9 STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2014 2014 0 Nezrealizované, plánovaná implementácia opatrenia na rok 2022.
Rekonštrukcia PK 14 - Prestavba zdroja znečisťovania, zvýšenie účinnosti a zníženie množstva emisií. STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2014 2014 0 Zrealizované; celková rekonštrukcia kotolne; zvýšenie účinnosti a zníženie množstva emisií.
Rekonštrukcia primárneho rozvodu Teplárne Radvaň STEFE Banská Bystrica, a.s Banská Bystrica 2014 2014 1 175 000 Opatrenie bolo zrealizované.
Rekonštrukcia PK Uhlisko STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2015 2015 115 000 Opatrenie bolo zrealizované.
Modernizácia PK K3 Podháj STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2015 2015 145 000 Opatrenie nebolo zrealizované.
Modernizácia PK 1 STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2015 2015 0 Opatrenie bolo zrealizované.
Modernizácia PK 12 STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2015 2015 0 Opatrenie bolo zrealizované.
Rekonštrukcia rozvodov Ďumbierska ulica STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2015 2015 15 000 Opatrenie nebolo zrealizované; odstúpenie od projektu zo strany Mesta BB.
Rekonštrukcia rozvodu OST 2.2 STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2017 2018 414 000 Opatrenie bolo zrealizované.
Rekonštrukcia rozvodu OST 2.1 STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2015 2015 74 000 Opatrenie bolo zrealizované.
Rekonštrukcia rozvodu OST 2.4 STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2015 2015 62 000 Opatrenie bolo zrealizované.
Modernizácia PK 8 STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2016 2016 0 Zrealizované v r. 2020.
Modernizácia PK 11 STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2016 2016 100 000 Zrealizované v období rokov 2019 - 2020.
Modernizácia PK Pršany STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2016 2016 100 000 Nezrealizované.
Rekonštrukcia PK Bakossova - Severná 1 STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2013 2013 77 000 Nezrealizované; plánované k realizácii v roku 2021.
Rekonštrukcia rozvodu OST 2.5 STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2016 2016 67 000 Zrealizované.
Rekonštrukcia rozvodu OST 0.1 STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2016 2016 182 000 Nezrealizované.
Rekonštrukcia rozvodu OST 0.2 STEFE Banská Bystrica, a.s Banská Bystrica 2016 2016 11 000 Zrealizované v roku 2016.
Rekonštrukcia rozvodu OST 0.3 STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2016 2016 95 000 Zrealizované v roku 2016.
Rekonštrukcia rozvodu OST 0.6 STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2016 2016 81 000 Zrealizované.
Rekonštrukcia rozvodu OST 0.5 STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 2016 2016 167 000 Opatrenie bolo zrealizované.
Zatepľovanie,podpora inštalácie solárnych panelov a kotlov na biomasu ,inštalácie tepelných čerpadiel Mesto B. Bystrica Banská Bystrica 2015 2015 0 Opatrenie sa priebežne realizovalo od r. 2015 do 2020 a naďalej sa realizuje. Mesto Banská Bystrica podporuje projekty zatepľovania budov a objektov.
Inštalácia úsporných svietidiel vo verejných budovách a na verej. priestranstvách Mesto B. Bystrica Banská Bystrica 2015 2015 1 800 000 Opatrenie sa plní priebežne od r. 2015 do 2020. Opatrenie je zrealizované a ďalej sa realizuje.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Rozšírenie peších zón, výstavba cyklistických trás a oddychovo- športových areálov, minimalizácia spevnených plôch Mesto B. Bystrica Banská Bystrica 2015 2020 1 500 000 Opatrenie sa zrealizovalo a priebežne sa realizuje. Mesto Banská Bystrica podporuje rozšírovanie peších zón, cyklistických trás a budovanie oddychovo-športových areálov. V rokoch 2015-2020 podporilo niekoľko projektov budovania športových areálov ako korčuliarska dráha pod pamätníkom, fitness outdoorové športoviská a výstavbou niekoľko detských ihrísk. Bola vybudovaná a do užívania daná cyklotrasa v úseku OC Európa po Podlavice. Okrem toho bola nanovo zrekonštruovaná a sfunkčnená fontána na ul. ČSA. Pripravená projektová dokumentácia podchodu pre peších prinesie predĺžennie existujúcej pešej zóny cez Vajanského nábr. až k OC Európa. Rovnako tak mesto Banská Bystrica pripravilo prípravu 4 významných projektov plánovaných cyklotrás, ktoré do značnej miery zlepšia infraštruktúru nemotorovej dopravy v lokalitách: Radvaň, Senica, Fončorda a Sásová.
Zohľadnenie umiestnenia nových zdrojov znečistenia ovzdušia Mesto B. Bystrica Banská Bystrica 2015 2020 0 Opatrenie priebežne realizuje.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Čistenie vozovky ciest I. triedy po zime SSC, IVSC Banská Bystrica Banská Bystrica 2013 2014 4 858 Opatrenie sa vykonáva každoročne po skončení zimného obdobia spravidla v mesiaci apríl.
Kropenie vozoviek ciest I. triedy, odstraňovanie nánosov SSC, IVSC Banská Bystrica Banská Bytrica 2013 2014 0 Vykonáva sa priebežne v prípade potreby.
Zimná údržba ciest I. triedy - chemickým posypovým materiálom SSC, IVSC Banská Bystrica Banská Bystrica 2013 2014 0 Opatrenie sa vykonáva sa každoročne počas trvania zimnej služby v mesiacoch november - marec.
Kropenie komunikácií v areáli výrobne PK Doprastav,a.s Banská Bystrica 2013 2015 1 500 Opatrenie bolo plnené pravidelne v celom areály výrobne až do ukončenia činnosti v roku 2015. Finančná náročnosť 1500 Eur sa vzťahuje na jeden rok.
Kropenie komunikácií a priestorov, kde vzniká sekundárna prašnosť ZEDA B. Bystrica Banská Bystrica 2013 2014 3 000 Kropenie komunikácií v rámci výrobne, pravidelné kropenie vodou z vlastnej nádrže (od StVPS, a.s.) alebo kropenie ciest dodávateľsky Milan Smädo-MIS Banská Bystrica.
Čistenie ciest a odstraňovanie zimných posypov v jarnom období Mesto B. Bystrica Banská Bytrica 2013 2020 1 000 000 Opatrenie je splnené a naďalej sa plní. Mesto Banská Bystrica každoročne zabezpečuje čistenie, kropenie a zber materiálu (po zimnej údržbe ciest), peších komunikácií a chodníkov v správe Mesta Banská Bystrica. Okrem toho celoročne zabezpečuje údržbu všetkých svojich spevnených plôch, chodníkov a cestných komunikácií. Vyčíslené náklady len čiastočne odrážajú náročnosť takejto údržby.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Rekonštrukcia odprášenia nakládky kus. vápna – nový filter Herding Delta 2 Flex - zníženie fugitívnych emisií Calmit spol. sr.o. závod Tisovec Tisovec 2013 2013 35 000 Opatrenie uskutočnené.
Etážová pec – výmena filtračných hadíc INTOCAST Slovakia a.s. Hnušťa 2013 2016 2 000 Opatrenie zrealizované.
Rotačná pec – výmena filtračných hadíc INTOCAST Slovakia a.s. Hnušťa 2014 2014 2 000 Opatrenie zrealizované.
Briketácia – výmena filtračných hadíc a košov INTOCAST Slovakia a.s. Hnušťa 2013 2015 2 000 Opatrenie zrealizované.
KTM – výmena filtračných hadíc, oprava filtračných košov GE.NE.S a.s. Hnúšťa 2013 2013 3 000 V roku 2013 odstavenie obidvoch sušičiek s nevyhovujúcim odprášením na sušenie ĽVO.
VDB 1500 postupné odstavenie a zakonzervovanie GE.NE.S a.s. Hnúšťa 2013 2014 3 000 V roku 2013 odstavenie obidvoch sušičiek s nevyhovujúcim odprášením na sušenie ĽVO.
Výmena filtrov v baliarni -Zníženie emisie PM10 Calmit spol. sr.o. Tisovec 2015 2016 220 000 Opatrenie uskutočnené.
Rekonštrukcia odprášenia nakládky kus. vápna – nový filter Herding Delta 2 Flex Calmit spol. sr.o. závod Tisovec Tisovec 2013 2013 35 000 Opatrenie zrealizované.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Dobudovanie peších komunikácií na ul. 1. mája mesto Hnúšťa Hnúšťa 2013 2014 33 000 N/A
Vybudovanie okružnej križovatky na štátnych cestách I/72 a II/526 Slovenská správa ciest v spolupráci s mestom Hnúšťa Hnušťa 2013 2014 300 000 N/A
Dobudovanie a modernizácia statickej dopravy na ul. Klokočovej mesto Hnúšťa Hnúšťa 2013 2014 86 000 N/A
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul.Dlhá na Rim. Píle Mesto Tisovec Tisovec 2013 2013 16 000 Opatrenie zrealizované.
Rekonštrukcia parkoviska na ul. Daxnerovej Mesto Tisovec Tisovec 2013 2013 7 000 Opatrenie zrealizované.
Rekonštrukcia chodníka na ul. Muránskej Mesto Tisovec Tisovec 2013 2013 15 000 Opatrenie zrealizované.
Rekonštrukcia chodníka a cyklochodníka popri ZŠ Mesto Tisovec Tisovec 2013 2013 13 000 Opatrenie zrealizované.
Návrh rekonštrukcie trasy cesty č. I/72 Tisovec - Zbojská Primátor mesta Tisovec v spolupráci so Slovenskou správou ciest B. Bystrica Tisovec 2013 2015 16 665 000 N/A
Rekonštrukcia miestnej komunikáciíe pri MŠ Mesto Tisovec Tisovec 2013 2013 9 000 Opatrenie zrealizované.
Vytvorenie nových parkovacích miest Mesto Tisovec Tisovec 2013 2013 1 000 Opatrenie zrealizované.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Jozeffyho Mesto Tisovec Tisovec 2013 2014 7 000 Opatrenie zrealizované.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie-spojnica ciest na Rim. Píle Mesto Tisovec Tisovec 2013 2014 3 000 Opatrenie zrealizované.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Zatepľovanie bytových domov Správcovia bytových domov, resp. bytové spoločenstvá v meste Hnúšťa Hnúšťa 2013 2014 0 N/A
Rekonštrukcia distribučnej siete na sídlisku Stred Mesto Tisovec v spolupráci so Službami mesta Tisovec s.r.o. Tisovec 2013 2013 500 000 Opatrenie zrealizované.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Revitalizácia CMZ Hnúšťa - úprava a obnova mestského parku mesto Hnúšťa Hnušťa 2013 2013 150 000 N/A
Dobudovanie oddychového areálu Šťavica Mesto Tisovec Tisovec 2013 2013 2 000 Opatrenie zrealizované.
Vegetačné úpravy areálu Šťavica Mesto Tisovec Tisovec 2013 2013 1 000 Opatrenie zrealizované.
Vegetačné úpravy parku pri MsÚ Mesto Tisovec Tisovec 2013 2013 1 000 Opatrenie zrealizované.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Nákup kropiaceho auta, čistenie, kropenie a umývanie ciest Mesto Hnúšťa Hnúšťa 2013 2014 0 N/A
Čistenie ciest, odstraňovanie zimných posypov v jarnom období Mesto Hnúšťa Hnúšťa 2013 2014 0 N/A
Kropenie komunikácií v letnom období Mesto Hnúšťa Hnúšťa 2013 2014 0 N/A
Čistenie ciest odstraňovanie zimných posypov v jarnom období Mesto Tisovec Tisovec 2013 2013 3 000 Opatrenie zrealizované.
Kropenie komunikácií v letnom období Mesto Tisovec Tisovec 2013 2013 0 Opatrenie zrealizované.
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – zákaz pálenia BRKO a iných odpadov Mesto Tisovec Tisovec 2013 2013 0 Opatrenie zrealizované.
Odstránenie zimných posypov RSC Rim. Sobota, obec Rim. Brezovo Rim. Sobota, Rim. Brezovo 2013 2014 0 N/A
Kropenie miestnych komunikácií obec Rim. Brezovo Rimavské Brezovo 2013 2014 0 N/A
Pravidelné zvlhčovanie cestných komunikácií Calmit spol. sr.o. závod Tisovec Tisovec 2013 2018 0 Opatrenie realizované priebežne. V roku 2020 v rámci modernizácie vozového parku bolo zakúpené nové polievacie vozidlo.
Čistenie vozovky ciest I. triedy po zime SSC, IVSC Banská Bystrica Hnúšťa, Tisovec a okolie 2013 2014 0 Opatrenie sa vykonáva každoročne po skončení zimného obdobia spravidla v mesiaci apríl.
Zimná údržba ciest I. triedy - chemickým posypovým materiálom SSC, IVSC Banská Bystrica Hnúšťa, Tisovec 2013 2014 0 Opatrenie sa vykonáva každoročne počas trvania zimnej služby v mesiacoch november - marec.
Kropenie vozoviek ciest I. triedy ,odstraňovanie nánosov SSC, IVSC Banská Bystrica Banská Bystrica 2013 2014 190 Opatrenie sa vykonáva v prípade potrebyUvedená finančná náročnosť opatrenia sa vzťahuje na rok 2013.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Modernizácia OZ SLOVMAG a.s. Lubeník Lubeník 2013 2015 530 000 V rokoch 2013-2015 prebehla výstavba Uhlikatej linky MgOC (kde boli inštalované zásobníkové filtre), výstavba briketačnej linky (odprášenie zásobníkov, dopravných trás a váh) a odprášenie múčkových zásobníkov.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Rekonštrukcia cestnej siete Obec Mokrá Lúka Mokrá Lúka 2013 2013 965 N/A
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Inštalácia úsporných svietidiel vo verejných budovách a na verejných priestranstvách Obec Magnezitovce Magnezitovce 2013 2014 790 N/A
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Výstavba cyklochodníka Obec Mokrá Lúka Mokrá Lúka 2013 2014 30 683 N/A
Výsadba zelene Obec Mokrá Lúka Mokrá Lúka 2013 2013 421 Opatrenie sa realizuje každoročne s finančným nákladmi 421 Eur/rok.
Výsadba zelene Obec Chyžné Chyžné 2013 2020 150 N/A
Rozšírenie cyklistických trás a oddychových areálov Obec Magnezitovce Magnezitovce 2013 2014 2 000 N/A
Vegetačné úpravy Obec Revúcka Lehota Revúcka Lehota 2013 2014 200 1. dvor obecného úradu - výsadba zelene, 30 ihličnatých a listnatých kríkov a drevín 2. obecný park - výsadba stromov, kríkov a drevín 3.verejné priestranstvá obce - výsadba 100 ks tují v rámci programu rozvojavidieka SR 2014-2020
Výsadba zelene SLOVMAG a.s. Lubeník 2013 2015 3 000 Výsadbu zelene akciová spoločnosť realizuje každoročne vysádzaním okrasných kríkov, drevín a kvetín.
Rozšírenie peších a turistických trás Mesto Jelšava Jelšava 2013 2013 500 Vyznačenie a údržba turistických a peších trás na Skalku, Starý leustachov hrad, Hrádok, okolie rieky Muráň – lokalita „Zavoda“.
Realizácia systému zelene v obciach, výsadba drevín Mesto Jelšava Jelšava 2013 2020 5 000 Realizovaná výsadba drevín na Hradovisku, pomoc pri zalesňovaní spoločnosťou Mestské lesy Jelšava s. r. o. v lokalite Hrádok, výsadba zelene v rôznych častiach k. ú. Jelšava (verejné priestranstvá, park,...).Opatrenie sa realizuje každoročne vo finančnej náročnosti 5000 Eur/rok.
Výsadba zelene Obec Lubeník Lubeník 2013 2020 166 N/A
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Čistenie, kropenie a umývanie ciest v obciach, čistenie ciest od zimného posypu Mesto Jelšava Jelšava 2013 2020 8 000 Opatrenie sa realizuje každoročne s finančným nákladom 8 000 Eur/rok.
Zakúpenie čistiacej techniky z grantových programov, príp. z fondov EÚ Mesto Jelšava Jelšava 2013 2020 70 Opatrenie bolo realizované.
Čistenie ciest od sekundárnej prašnosti Obec Revúcka Lehota Revúcka Lehota 2014 2014 100 Opatrenie bolo zrealizované.
Čistenie ciest od zimných posypov Obec Revúcka Lehota Revúcka Lehota 2014 2020 100 Opatrenie realizované každoročne v jarnom období.
Čistenie ciest Obec Magnezitovce Magnezitovce 2013 2014 100 N/A
Čistenie ciest od zimného posypu Obec Lubeník Lubeník 2013 2020 500 N/A
Čistenie, kropenie a umývanie ciest Obec Mokrá Lúka Mokrá Lúka 2013 2013 323 N/A
Čistenie ciest od sekundárnej prašnosti Obec Chyžné Chyžné 2013 2020 200 N/A
Čistenie ciest od zimných posypov Obec Chyžné Chyžné 2013 2020 200 N/A
Polievanie, kropenie,odstraňovanie zimných posypov SLOVMAG a.s. Lubeník 2013 2020 0 Opatrenie sa realizuje priebežne.
Čistenie ciest – odstraňovanie zimných posypov v jarnom období, kropenie v letnom období SMZ Jelšava a.s. Jelšava 2013 2015 0 N/A
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja [formát: pdf, 9247,86 kB]
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Výstavba nových úsekov cyklotrás VÚC BBSK BBSK 2015 2023 0
Obnova, údržba a rekonštrukcia už existujúcich cyklotrás. VÚC BBSK BBSK 2015 2023 0
Budovanie infraštruktúry súvisiacej snemotorovou dopravou (záchytné parkoviská Park&Ride) VÚC BBSK BBSK 2015 2023 0
Realizácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. VÚC BBSK BBSK 2015 2023 0