Aktuality

Informačný deň k správnemu vykurovaniu

Benzo(a)pyrén v ovzduší. Čo spôsobuje, odkiaľ pochádza a aké sú možnosti zníženia jeho koncentrácií?

14. 02. 2023

Najväčší problém znečistenia ovzdušia Slovenska v súčasnosti – benzo(a)pyrén – znečisťujúca látka, ktorá má karcinogénne (rakovinotvorné) a mutagénne (spôsobujúce zmeny na genetickej úrovni) účinky. Človek je mu vystavovaný predovšetkým prostredníctvom dýchacej a tráviacej sústavy, možný je aj prenos cez pokožku. Má schopnosť akumulácie v živých organizmoch a pôde. Jeho účinok je karcinogénny aj na zvieratá. Viac ako  polovica staníc, na ktorých prebehlo hodnotenie koncentrácií tejto znečisťujúcej látky v roku 2021 zaznamenala prekročenie stanovenej cieľovej hodnoty. Približne 80 % celkových emisií benzo(a)pyrénu na Slovensku pochádza z vykurovania domácností.


Dračí dub v Lozorne

Hlasujte za európsky strom roka a podporte zástupcu Slovenska, ktorým je Dub letný – Dračí dub v Lozorne

07. 02. 2023

Súťaž Európsky strom roka vznikla v roku 2011 v nadväznosti na obľúbenú anketu Strom roka, ktorú organizujú jednotlivé štáty. Na Slovensku je jej organizátorom Nadácia Ekopolis. Medzinárodnú súťaž má na starosti Environmental Partnership Association (EPA). O titul sa uchádza aj Slovenský strom roka 2022 Dub letný – Dračí dub v Lozorne.


Slnko, oblaky

Prečo je historicky prvý zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii dôležitý z hľadiska zlepšovania kvality ovzdušia

31. 01. 2023

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii (klimatický zákon), ktorý reaguje na  potrebu zintenzívnenia úsilia v boji so zmenou klímy a s negatívnymi dôsledkami s ňou spojenými. Definuje ciele, nastavuje mechanizmus plnenia povinností, ktoré pre našu krajinu vyplývajú z príslušných medzinárodných i európskych dokumentov a definuje úlohy príslušných subjektov.


žiarovka, stromy, oblaky

Bezplatné energetické poradenstvo pomôže znížiť náklady ale aj negatívne vplyvy na životné prostredie

23. 01. 2023

Energetickí konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v priebehu mesiaca januára poskytujú bezplatné konzultácie, ako využívať energiu úsporne a znížiť účty za kúrenie, teplú vodu a elektrinu. Ušetrením energie, ktorú netreba vyrobiť, nevznikajú znečisťujúce látky, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie – hlavne ovzdušie. Roadshow so ŽIŤ ENERGIOU začala 20. januára 2023 v Prešove a končí 29. januára 2023 v Bratislave.


Výstupy projektu populair.sk

Projekt „LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia“ významne podporuje plnenie Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR

17. 01. 2023

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 29.12.2022 prerokovala Národnú správu o stave implementácie Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR (NEHAP V). Správa vyhodnocuje stav plnenia aktivít zameraných na minimalizovanie rizík pochádzajúcich zo životného prostredia, ktoré môžu poškodzovať a ohrozovať zdravie ľudí. Aktivity sú odpočtované za obdobie od septembra 2020 do augusta 2022.


Vodíkový autobus

Prvý 12-metrový mestský vodíkový autobus na Slovensku dorazil do hlavného mesta

10. 01. 2023

Dopravný podnik Bratislava (DPB) sa pripravuje na prevádzku prvej flotily mestských autobusov s vodíkovým pohonom na Slovensku. Na niekoľko dní si preto koncom roka 2022 vyskúšal prevádzku rovnakého modelu vodíkového autobusu, aký očakáva vo svojom vozidlovom parku už v roku 2023.


Logo Eurobarometra

Aký je postoj nás Slovákov ku kvalite ovzdušia?

04. 01. 2023

S cieľom zistiť odpoveď na túto otázku financovala Európska komisia v roku 2022 prieskum zameraný na získanie názorov na zmeny kvality ovzdušia za posledných 10 rokov, štandardy kvality ovzdušia EÚ, úroveň informácií o problémoch s kvalitou ovzdušia, úlohu rôznych aktérov pri podpore dobrej kvality ovzdušia, osobné opatrenia na zníženie škodlivých emisií, najúčinnejšie spôsoby riešenia problémov s kvalitou ovzdušia a preferovanú úroveň opatrení na riešenie problémov s kvalitou ovzdušia.

Na Slovensku bolo zrealizovaných 1 009 rozhovorov, celkovo v rámci prieskumu v krajinách EÚ to bolo 26 509 rozhovorov.